Szkolenia dla ISO 13485
Zarządzanie Jakością Urządzeń Medycznych

QMS Medical DevicesZmniejsz potencjalne ryzyko i kontroluj kwestie związane ze zgodnością jakości urządzeń medycznych.

Pracujemy w 193 krajach, aby budować systemy jakości , które pomagają konkurować oraz handlować na ogólnoświatowych rynkach.


Szkolenia Akademii BSI

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością Urządzeń Medycznych ISO 13485:2016 >

Zwiększ swoje umiejętności auditowe i zdolności w zakresie wewnętrznego auditu. Nabierz pewności w planowaniu i przeprowadzaniu skutecznych auditów, a także w sporządzaniu sprawozdań z auditów i – w stosownych przypadkach –  w podejmowaniu działań naprawczych.

+ VAT

2 dniowe szkolenie

Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością Urządzeń Medycznych ISO 13485:2016 (CQI/IRCA 18190)  >

Celem kursu jest zdobycie pewności w celu efektywnego auditowania SZJ na wymagania ISO 13485:2016, stosując techniki zgodne z najlepszymi praktykami. Doświadczeni trenerzy BSI przeprowadzą uczestników przez cały proces auditu, od inicjacji działań auditowych aż do przeprowadzania działań poauditowych.

+ VAT

5 dniowe szkolenie