Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością Urządzeń Medycznych ISO 13485:2016

Nieskuteczny audit może mieć poważne konsekwencje, takie jak niepowodzenie procesu, niezadowolenie pacjenta i brak zgodności z przepisami. Zoptymalizuj swoje umiejętności auditowe z normą ISO 13485:2016 uznawaną w skali międzynarodowej i zwiększ swoje zdolności w zakresie wewnętrznego auditu. Nabierz pewności w planowaniu i przeprowadzaniu skutecznych auditów, a także w sporządzaniu sprawozdań z auditów i – w stosownych przypadkach – w podejmowaniu działań naprawczych.


Kto jest adresatem szkolenia:

 • Specjaliści posiadający wiedzę z zakresu Systemu Zarządzania Jakością Urządzeń Medycznych
 • Osoby interesujące się prowadzeniem auditów wewnętrznych i auditów u poddostawców
 • Osoby zarządzające programem audytów w organizacji
 • Osoby zajmujące się utrzymaniem Systemu Zarządzania Jakością Urządzeń Medycznych i jego nadzorowaniem
 • Pełnomocnicy SZJUM ISO 13485
 • Auditorzy wewnętrzni
 • Menadżerowie
 • Konsultanci

Czego się nauczę?

 • Poznam strukturę i zakres stosowania ISO 13485:2016 oraz sposób, w jaki norma ma zastosowanie w Państwa organizacji.
 • Poznam określania kluczowych zasad przeprowadzania auditu / obowiązków auditora
 • Przygotuję się do planowania auditów wewnętrznych
 • Dowiem się jak prowadzić efektywny audit na podstawie identyfikacji procesu, prób i pytań.
 • Ustalę, czy skutecznie zrealizowano działania naprawcze.

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • lunch i poczęstunek