Innowacje w środowisku zbudowanym

Innowacje w środowisku zbudowanym

Jak innowacje pomagają organizacjom budować odporność i dbać o jakość

Jak innowacje pomagają organizacjom budować odporność i dbać o jakość

Red Overlay
Innowacje w środowisku zbudowanym
Innowacje w środowisku zbudowanym
Red Overlay

Dlaczego innowacje w środowisku zbudowanym są ważne?

Innowacyjność ma kluczowe znaczenie dla utrzymania przewagi konkurencyjnej organizacji, ponieważ sprzyja wspólnej kulturze ciągłego poszukiwania lepszych rozwiązań. Może ona pomóc organizacjom stać się bardziej wydajnymi i zrównoważonymi oraz dostosować się do ciągłych i złożonych zmian warunków, w których działają. Ten model przyjęty na skalę masową, może stworzyć bardziej spójne łańcuchy dostaw, w których każdy członek będzie dążył do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest stopniowe wprowadzanie zmian i ulepszeń, kierując się najnowszymi standardami metod budowlanych, produktów budowlanych lub zarządzania obiektami. Innowacyjne procesy, takie jak BIM (modelowanie informacji o budynku), konstruowanie poza placem budowy i transformacja cyfrowa mogą pomóc w realizacji wydajnych projektów, które identyfikują i rozwiązują problemy związane z brakiem umiejętności i bezpieczeństwem.

W jaki sposób zarządzanie innowacjami napędza odporność organizacji?

Bardziej niż kiedykolwiek innowacyjność jest podstawą długoterminowej odporności i zrównoważonego wzrostu - i każdy ma tu do odegrania swoją rolę. Innowacyjna firma tworzy odpowiednie środowisko, w którym innowacje, rozwój i eksperymenty są czymś oczywistym, jednocześnie dając przestrzeń do rozwoju oraz wyciągania wniosków z niepowodzeń, a także przystosowywania się do gwałtownych zmian. Te rzeczy wymagają czasu, ale pozwalając im rozkwitnąć i stać się normą, pomysły te stają się namacalnymi rezultatami, które dostarczają wartości dla organizacji i ich klientów.

Jaka jest różnica między innowacją, badaniami i rozwojem, a wynalazkiem w budownictwie oraz środowisku zbudowanym?

Innowacja, badania i rozwój oraz wynalazki są ze sobą ściśle powiązane. Badania i rozwój rozwijają się dzięki zastosowaniu nowych informacji, które pomagają w rozwoju nowych technologii, produktów, usług lub systemów. Wymyślanie nowych produktów lub usług jest oznaką postępowej organizacji i może być znaczącym źródłem dochodów - na przykład budynki drukowane w 3D. Innowacje idą o krok dalej, umożliwiając wykonawcom, producentom wyrobów budowlanych i organizacjom działającym w środowisku zbudowanym dodanie wartości z punktu widzenia klienta, przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów, zmniejszeniu kosztów lub obu tych czynnościach. Innowacje takie jak BIM (modelowanie informacji o budynku) zwiększają wydajność poprzez standaryzację, podczas gdy wiele innowacji technicznych stworzyło połączone procesy robocze poza przestrzenią fizyczną, począwszy od budowy w terenie po wirtualną rzeczywistość, Internet Rzeczy i latające fabryki.

Jakie są najważniejsze elementy innowacji?

Innowacyjność powinna być wpisana w DNA organizacji od góry do dołu. Normalizacja kultury innowacyjności we wszystkich działach pomaga zachować wnioski z konkretnych projektów i wprowadza standaryzację poprzez wykorzystanie procesu, który może być zarządzany, mierzony, kontrolowany i powtarzany. Kultura ta rozwija się dzięki aktywnej współpracy z wykwalifikowanymi pracownikami, zarówno wewnątrz organizacji, jak i z partnerami branżowymi. Pomoże to Twojej organizacji utrzymać i wzmocnić swoją odrębność oraz zróżnicowanie.

Czy innowacją można zarządzać?

Mając solidne ramy, innowacjami można zarządzać niezwykle skutecznie, a pomysły można przekształcać w namacalne rezultaty, które mają znaczenie i wartość. Może to mieć znaczenie, zarówno pod względem komercyjnym, jak i po prostu dzięki lepszej, szybszej i skuteczniejszej realizacji zadań przez menedżerów ds. innowacji. To z kolei pomaga dyrektorom ds. innowacji i zespołom włączyć innowacje do długoterminowej strategii. BSI oferuje standardy zarządzania innowacjami, standardy zarządzania projektami i metodami budowlanymi poza placem budowy oraz znak BSI Kitemark dla zarządzania innowacjami dla organizacji pragnących osiągnąć ostateczny Znak Zaufania.

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli masz dodatkowe pytania lub uwagi dotyczące środowiska zbudowanego i certyfikacji wyrobów, skontaktuj się z nami telefonicznie lub wyślij nam zapytanie online.

+48 508 973 728

+48 795 515 022