Utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy OHSAS

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy to długoterminowe zobowiązanie. Im więcej się zainwestuje, tym większa korzyść dla całej organizacji, pracowników i klientów. OHSAS 18001 pomaga zarządzać zagrożeniami i zmniejszać ryzyko, aby stworzyć bezpieczniejsze miejsce pracy, doprowadzić do zwiększenia wydajność oraz utrzymywać zgodność z najlepszą praktyką w branży._


Skorzystaj jak najpełniej z Certyfikacji

Macie Państwo dostęp do licznych zasobów, dzięki którym można jak najwięcej skorzystać z certyfikacji OHSAS 18001. Regularne aktualizacje na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie procedur BHP oraz innych systemów zarządzania pozwolą Wam być zawsze na bieżąco. O Wasze umiejętności zadbać można natomiast korzystając z naszej oferty szkoleń. Wszystko to, a także przeglądy działalności i wsparcie ze strony swojego Opiekuna Klienta pomogą Państwa Organizacji zachować zgodność i konkurencyjność - oraz wprowadzać kolejne ulepszenia._


Symbol Jakości BSI

Po zakończeniu procesu certyfikacji otrzymacie Państwo Symbol Certyfikacji BSI, który będzie można eksponować wraz z własnym logo. Nasz znak jest cennym narzędziem marketingowym, który znacznie wzmacnia pozycję firmy na rynku, jako uznany na świecie symbol wiarygodności.  Jako jedna z najbardziej doświadczonych, niezależnych jednostek w dziedzinie systemów zarządzania cieszymy się międzynarodową renomą, zatem będziecie Państwo postrzegani w skali globalnej jako firma, która w swym codziennym działaniu spełnia normy doskonałości.

Ponadto Państwa organizacja zostanie wpisana na naszą globalną, ogólnodostępną listę Klientów wraz z innymi wiodącymi organizacjami, co otworzy dla Państwa nowe rynki i możliwości biznesowe, a także zapewni przewagę konkurencyjną.


Utrzymaj normę z Oprogramowaniem Entropy

Zachowaj zgodność i wprowadzaj ulepszenia dzięki Oprogramowaniu Entropy. System online oferuje organizacjom różnej wielkości i sektorów większą przejrzystość i odpowiedzialność w systemach zarządzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Uzyskaj natychmiastowy dostęp do wszystkich swoich dokumentów oraz zredukuj ryzyko i koszty, szybko osiągając najlepszą praktykę - a przekonasz się, jak Oprogramowanie Entropy ułatwia codzienną pracę._


Więcej korzyści dzięki integracji

Możecie Państwo zintegrować swój system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z OHSAS 18001 z innymi posiadanymi systemami zarządzania. Dzięki temu można połączyć i usprawnić zarządzanie procesami odnoszącymi się do więcej niż jednego systemu. Zachęcamy do skorzystania z PAS 99 jako ram do rozpoznania i zintegrowania wspólnych wymagań dotyczących systemów zarządzania dla poprawienia wydajności.


Przenieś Certyfikat do BSI

Certyfikat wydany przez BSI jest więcej niż tylko symbolem - odniesiecie Państwo także korzyści, którymi chwalą się wszyscy klienci BSI, a te nie kończą się tylko na samej certyfikacji. Zapewnimy dostęp do aktualnych informacji z zakresu norm oraz odpowiednie szkolenia, aby zachować zgodność systemów zarządzania.. Ponadto przeprowadzamy systematyczne audity nadzorcze, aby stale się doskonalić funkcjonowanie organizacji. Certyfikacja w BSI pomaga podnosić efektywność przedsiębiorstw, ale także wpływa na wzrost zaufania klientów, ponieważ nasz Symbol Certyfikacji jest uznanym na świecie symbolem wiarygodności.


Szkolenia pomagające utrzymać system OHSAS 18001Dlaczego BSI?

Ponad 100 lat temu staliśmy się pionierami w dziedzinie norm, a dzisiaj cieszymy się pozycją lidera na tym rynku. Do grona naszych Klientów należy ponad 80 000 organizacji ze 182 krajów  - od największych światowych marek po małe, ambitne firmy. Nie tylko oceniamy, na ile dobrze spełniają Państwo wymagania norm , BSI jest firmą, która stworzyła osiem z dziesięciu najważniejszych światowych norm dotyczących systemów zarządzania.  Podstawą naszej działalności jest wiedza, jaką tworzymy i jaką dzielimy się z naszymi klientami - szkolimy globalnie zespoły pracowników w kierunku ich stosowania i zwiększania efektywności.

W BSI dążymy do doskonałości, zapewniając naszym klientom sukces za pośrednictwem norm. Umożliwamy firmom efektywniejsze działanie, zarządzanie ryzykiem i osiąganie zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Zapewniamy niepowtarzalne połączenie komplementarnych produktów i usług zarządzanych w ramach naszych trzech modeli biznesowych obejmujących wiedzę, pewność i zgodność.

Nasza wiedza może odmienić Twoją organizację.