Utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy OHSAS

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy to długoterminowe zobowiązanie. Im więcej się zainwestuje, tym większa korzyść dla całej organizacji, pracowników i klientów. OHSAS 18001 pomaga zarządzać zagrożeniami i zmniejszać ryzyko, aby stworzyć bezpieczniejsze miejsce pracy, doprowadzić do zwiększenia wydajność oraz utrzymywać zgodność z najlepszą praktyką w branży._


Skorzystaj jak najpełniej z Certyfikacji

Macie Państwo dostęp do licznych zasobów, dzięki którym można jak najwięcej skorzystać z certyfikacji OHSAS 18001. Regularne aktualizacje na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie procedur BHP oraz innych systemów zarządzania pozwolą Wam być zawsze na bieżąco. O Wasze umiejętności zadbać można natomiast korzystając z naszej oferty szkoleń. Wszystko to, a także przeglądy działalności i wsparcie ze strony swojego Opiekuna Klienta pomogą Państwa Organizacji zachować zgodność i konkurencyjność - oraz wprowadzać kolejne ulepszenia._


Symbol Jakości BSI

/globalassets/LocalFiles/pl-pl/Global/120x90/Certification-marks-120x90-BSI-Assurance-Mark-Roundel-RGB-120x90.jpg

Po zakończeniu procesu certyfikacji otrzymacie Państwo Symbol Certyfikacji BSI, który będzie można eksponować wraz z własnym logo. Nasz znak jest cennym narzędziem marketingowym, który znacznie wzmacnia pozycję firmy na rynku, jako uznany na świecie symbol wiarygodności. Jako jedna z najbardziej doświadczonych, niezależnych jednostek w dziedzinie systemów zarządzania cieszymy się międzynarodową renomą, zatem będziecie Państwo postrzegani w skali globalnej jako firma, która w swym codziennym działaniu spełnia normy doskonałości.

Ponadto Państwa organizacja zostanie wpisana na naszą globalną, ogólnodostępną listę Klientów wraz z innymi wiodącymi organizacjami, co otworzy dla Państwa nowe rynki i możliwości biznesowe, a także zapewni przewagę konkurencyjną.


Utrzymaj normę z Oprogramowaniem Entropy

Zachowaj zgodność i wprowadzaj ulepszenia dzięki Oprogramowaniu Entropy. System online oferuje organizacjom różnej wielkości i sektorów większą przejrzystość i odpowiedzialność w systemach zarządzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Uzyskaj natychmiastowy dostęp do wszystkich swoich dokumentów oraz zredukuj ryzyko i koszty, szybko osiągając najlepszą praktykę - a przekonasz się, jak Oprogramowanie Entropy ułatwia codzienną pracę._


Więcej korzyści dzięki integracji

Możecie Państwo zintegrować swój system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z OHSAS 18001 z innymi posiadanymi systemami zarządzania. Dzięki temu można połączyć i usprawnić zarządzanie procesami odnoszącymi się do więcej niż jednego systemu. Zachęcamy do skorzystania z PAS 99 jako ram do rozpoznania i zintegrowania wspólnych wymagań dotyczących systemów zarządzania dla poprawienia wydajności.


Przenieś Certyfikat do BSI

Certyfikat wydany przez BSI jest więcej niż tylko symbolem - odniesiecie Państwo także korzyści, którymi chwalą się wszyscy klienci BSI, a te nie kończą się tylko na samej certyfikacji. Zapewnimy dostęp do aktualnych informacji z zakresu norm oraz odpowiednie szkolenia, aby zachować zgodność systemów zarządzania.. Ponadto przeprowadzamy systematyczne audity nadzorcze, aby stale się doskonalić funkcjonowanie organizacji. Certyfikacja w BSI pomaga podnosić efektywność przedsiębiorstw, ale także wpływa na wzrost zaufania klientów, ponieważ nasz Symbol Certyfikacji jest uznanym na świecie symbolem wiarygodności.Dlaczego BSI?

Ponad 100 lat temu staliśmy się pionierami w dziedzinie norm, a dzisiaj cieszymy się pozycją lidera na tym rynku. Do grona naszych Klientów należy ponad 80 000 organizacji ze 182 krajów - od największych światowych marek po małe, ambitne firmy. Nie tylko oceniamy, na ile dobrze spełniają Państwo wymagania norm, BSI jest firmą, która stworzyła osiem z dziesięciu najważniejszych światowych norm dotyczących systemów zarządzania. Podstawą naszej działalności jest wiedza, jaką tworzymy i jaką dzielimy się z naszymi klientami - szkolimy globalnie zespoły pracowników w kierunku ich stosowania i zwiększania efektywności.

W BSI dążymy do doskonałości, zapewniając naszym klientom sukces za pośrednictwem norm. Umożliwamy firmom efektywniejsze działanie, zarządzanie ryzykiem i osiąganie zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Zapewniamy niepowtarzalne połączenie komplementarnych produktów i usług zarządzanych w ramach naszych trzech modeli biznesowych obejmujących wiedzę, pewność i zgodność.

Nasza wiedza może odmienić Twoją organizację.