Informacje o firmie BSI

BSI (British Standards Institution) jest jednostką certyfikującą systemy zarządzania, która zapewnia Organizacjom niezbędne narzędzia do implementacji najlepszych praktyk biznesowych i sprawiania, aby doskonałość stała się nawykiem. BSI zatrudnia 2 500 osób - w tym 53% spoza Wielkiej Brytanii. Funkcję dyrektora naczelnego pełni Howard Kerr z londyńskiej centrali firmy. BSI pomaga swoim klientom poprawiać swoją wydajność, ograniczać ryzyko i osiągać zrównoważony rozwój.

Firma została założona w 1901 roku i była pierwszym Krajowym Komitetem Normalizacyjnym. Od ponad wieku cieszy się międzynarodowym uznaniem jako orędownik stosowania najlepszych praktyk. BSI ma na swoim koncie zapoczątkowanie wielu z najczęściej używanych systemów zarządzania i norm na świecie. Rocznie publikuje ponad 2 500 norm. Normy te odnoszą się do najpilniejszych współczesnych problemów, od przejrzystości rozliczeń finansowych po zarządzanie energią, od dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych po nanotechnologie; obejmując szereg różnych sektorów, w tym lotniczy, budowlany, energetyczny, finansowy, opieki zdrowotnej, IT i handlu detalicznego.

Podstawą procesu opracowywania norm przez BSI jest dopracowane przez dziesięciolecia do perfekcji rygorystyczne podejście oparte na współpracy z ekspertami w różnych dziedzin, instytucjami rządowymi, zrzeszeniami branżowymi, różnej wielkości firmami oraz konsumentami. A wszystko z myślą o tworzeniu norm doskonałości.

BSI współpracuje z ponad 65 000 klientami z 150 krajów z całego świata, pomagając im wprowadzać i kultywować nawyki stosowania najlepszych praktyk. Klienci zostają przeszkoleni i otrzymują praktyczne wskazówki dotyczące wdrożenia pakietu wzajemnie uzupełniających się narzędzi. Co więcej, aby mieć pewność, że klienci BSI otrzymują absolutnie najwyższy poziom usług, samo BSI jest poddawane niezależnemu auditowi i akredytacji ponad 26 innych jednostek akredytujących z całego świata, w tym UKAS (United Kingdom Accreditation Service).BSI jest także słynne ze swoich oznaczeń doskonałości, w tym cieszącego się uznaniem konsumentów oznaczenia Kitemark®, które należy do marek cieszących się największym zaufaniem w Wielkiej Brytanii.

BSI jest firmą o globalnym wpływie i odgrywa kluczową rolę w Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (International Organization for Standardization - ISO). Jako jeden z członków - założycieli BSI dba o to, aby opracowywane dziś normy międzynarodowe odnosiły się do współczesnych oraz przyszłych potrzeb biznesu i społeczeństwa, a jednocześnie zapewniały rzeczywiste korzyści samej organizacji i jej interesariuszom.


Oferta BSI

Podstawowym założeniem oferty BSI jest umożliwienie osiągania doskonałości, a kluczem do tego jest zaangażowanie prawdziwych specjalistów.Dostarczane przez nas usługi są zharmonizowane z krokami potrzebnymi klientowi do wcielenie tych nawyków doskonałości w obrębie własnej organizacji.

  1. Kształtowanie norm – jako brytyjski Krajowy Komitet Normalizacyjny BSI zajmuje się opracowywaniem norm będących odpowiedzią na pilne potrzeby współczesnego świata biznesu i społeczeństwa.
  2. Publikowanie norm – umożliwiając dynamiczne udostępnianie i integrację treści norm w wersji cyfrowej.
  3. Szkolenia, jak najwięcej zyskać z wprowadzenia norm – pomaganie organizacjom w pełnym zrozumieniu kwestii związanych z wdrożeniem i stosowaniem norm.
  4. Kontrola i weryfikacja – po wprowadzeniu normy przez klienta, BSI dokonuje auditu organizacji lub bada oferowany przez nią produkt w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami norm i kontynuowania ich stosowania.
  5. Dostarczanie narzędzi pomagających przestrzegać norm – chronione patentem narzędzia i oprogramowanie ułatwiają klientom stymulowanie ciągłego postępu i osiąganie długookresowych ulepszeń.