Często zadawane pytania, informacje dla prasy

W tej części przedstawiamy odpowiedzi na często zadawane pytania natury ogólnej dotyczące produktów i usług oraz terminologii stosowanej przez Grupę BSI.

Co to jest norma?

Zasadniczo norma to uzgodniony sposób robienia czegoś. Może to dotyczyć wytwarzania wyrobu, zarządzania procesem, dostarczania usługi, bądź dostawy materiałów – szerokiej gamy działań i przedmiotów podejmowanych oraz wykorzystywanych przez organizacje oraz używanych przez klientów.

Co oznacza numer normy brytyjskiej (BS)?

Numer normy brytyjskiej (np: BS 1234) umieszczony na przykład na towarach konsumpcyjnych jest deklaracją producenta, iż dany produkt został wytworzony zgodnie z normą brytyjską.

Czasem oprócz liter BS znajdują się na nim także litery EN i/lub ISO. Oznacza to, że norma została opracowana jako norma europejska (EN) lub międzynarodowa (ISO), a następnie zaadoptowana przez Wielką Brytanię jako norma brytyjska (BS).

Czym jest system zarządzania?

System zarządzania to sprawdzone ramy zarządzania i stałego udoskonalania obowiązujących w organizacji zasad, procedur i procesów.

Najlepsze firmy działają jako kompletne jednostki o wspólnej wizji. Może on obejmować takie kwestie, jak wymiana informacji, dokonywanie analiz porównawczych, praca zespołowa oraz dążenie do osiągania najwyższych standardów jakości, a także stosowanie się do zasad dbania o środowisko.

System zarządzania pomaga Państwa organizacji w osiąganiu tych celów przy użyciu różnorodnych strategii, w tym optymalizacji procesów, ukierunkowania zarządzania i zdyscyplinowanego myślenia o zarządzaniu.

Czym jest certyfikacja?

Uzyskanie certyfikacji pozwoli Państwu zademonstrować swoje zaangażowanie na rzecz stosowania najlepszych praktyk, wydajności i równowagi środowiskowej. Dla Państwa klientów, partnerów i udziałowców jest to znak, że spełniają Państwo najwyższe standardy w branży, a w swych działaniach troszczą się Państwo o jakość. Dla ambitnej organizacji to po prostu to wprost niezbędne.

Na czym polega różnica między certyfikacją, rejestracją a akredytacją?

W kontekście norm systemów zarządzania, „certyfikacja” odnosi się do wydania przez niezależną, zewnętrzną jednostkę - na przykład BSI Management Systems - pisemnego zapewnienia (certyfikatu) dokonania audytu systemu zarządzania organizacji i stwierdzenia, że spełnia on wymogi określone dla danej normy. „Rejestracja” oznacza zarejestrowanie certyfikacji przez jednostkę dokonującą auditu w swoim rejestrze klientów.

System zarządzania organizacji został więc już certyfikowany i zarejestrowany. Jak widać w praktyce różnica pomiędzy tymi dwoma terminami nie jest istotna, w związku z czym do celów ogólnych ich można używać wymiennie.

Wobec powyższego „certyfikacja” wydaje się terminem najczęściej używanym na całym świecie, choć rejestracja (od której pochodzi „rejestrator” jako alternatywne określenie na jednostkę rejestrującą/certyfikującą) jest często preferowana w Ameryce Północnej i Wielkiej Brytanii i oba terminy bywają także używane wymiennie.

Błędem jest natomiast używanie terminu „akredytacja” zamiast certyfikacji lub rejestracji, ponieważ jej znaczenie jest zupełnie inne.

W tym kontekście akredytacjaodnosi się do oficjalnego uznania przez wyspecjalizowaną jednostkę - jednostkę akredytującą - że jednostka certyfikująca jest uprawniona do dokonywania certyfikacji w określonych sektorach biznesowych. BSI należy do najbardziej szanowanych i cenionych jednostek certyfikujących systemy zarządzania na świecie i posiada akredytację około 20 jednostek lokalnych i międzynarodowych.

Upraszczając, akredytację można porównać do certyfikacji jednostki certyfikującej. Certyfikaty wydawane przez akredytowane jednostki certyfikujące - tak zwane „certyfikaty akredytowane” - mogą być postrzegane na rynku jako bardziej wiarygodne.

Co to jest ISO 9001?

System zarządzania jakością ISO 9001 pomoże Państwu nieprzerwanie monitorować jakość i zarządzać nią we wszystkich obszarach Waszej działalności. Ta najbardziej znana na świecie norma jakości wyznacza sposoby na osiąganie trwałego poziomu wydajności i usług oraz tworzy ich kryteria. ISO 9001 wprowadza procesy, które pozwalają poprawiać każdy zakres działalności.

Co to jest ISO 14001?

ISO 14001 jest międzynarodową normą określającą, jak stworzyć skuteczny system zarządzania ochroną środowiska i stosować go. Stworzono ją, by organizacje mogły zachować skuteczność komercyjną, jednocześnie będąc odpowiedzialnymi za środowisko. Z jej pomocą można dalej rozwijać swój biznes, a przy tym redukować negatywny wpływ tego rozwoju na środowisko naturalne. System ISO 14001 zapewnia ramy spełniania coraz wyższych oczekiwań Klientów co do odpowiedzialności korporacyjnej, a także osiągania zgodności z regulacjami prawnymi.

Publicly Available Specification (PAS)

Publicly Available Specification (PAS) jest normą opracowywaną przez BSI na indywidualne zlecenie organizacji zewnętrznej. Do takich instytucji zewnętrznych należą rząd brytyjski, zrzeszenia branżowe i firmy prywatne._

Kto jest właścicielem BSI?

BSI nie ma udziałowców ani innych „właścicieli.” Jest organizacją komercyjną, ale tak zwaną „firmą niedystrybuującą zysku.” Oznacza to, że uzyskiwane przez nią zyski są ponownie inwestowane w firmę. Nie stanowi własności rządu i jest od niego niezależna.

Co to jest Kitemark®?

BSI Kitemark™ to zarejestrowany znak certyfikacyjny będący własnością i nadawany przez BSI. To jeden z najbardziej uznanych symboli jakości i bezpieczeństwa oferujący wymierne korzyści konsumentom, organizacjom i firmom prowadzącym działalność zaopatrzeniową.

Do korzyści wynikających z posiadania akredytacji UKAS należą m. in. ograniczenie ryzyka, większe zadowolenie klientów oraz dostęp do nowych rynków na całym świecie.

Co to jest oznaczenie CE?

BSI może pomóc Państwu uzyskać łatwiejszy dostęp do rynku europejskiego przez zapewnienie, że produkt spełnił wszystkie wymagania oznaczenia CE. Jeżeli zajmują się Państwo produkcją lub importem produktów, które są objęte zakresem jednej lub więcej dyrektyw nowego podejścia, będą Państwu potrzebne profesjonalne wskazówki dotyczące sposobu spełnienia zasadniczych wymogów tych dyrektyw.