Kierownictwo i Zarząd BSI Group - Informacje dla mediów

Susan Taylor Martin

Susan Taylor Martin

Dyrektor Generalny

Susan kierowała szeregiem firm z branży informacyjnej, wydawniczej i oprogramowania, najpierw w agencji Reuters, a następnie w firmie Thomson Reuters. Ostatnio pełniła funkcję prezesa firmy Global Legal Business z siedzibą w Nowym Jorku, gdzie doprowadziła do przekształcenia jej internetowego serwisu informacyjnego w pakiet usług cyfrowych z oprogramowaniem dostępnym w modelu SaaS. Ma doświadczenie w sektorze konsumenckim, rekreacyjnym i hotelarskim, jako niezależny dyrektor niewykonawczy Whitbread plc od 2012 roku i jest byłym przewodniczącym London Council of the Confederation of British Industry.

 


Craig Smith FCCA

Craig Smith FCCA

Dyrektor finansowy Grupy

Craig Smith dołączył do Zarządu w sierpniu 2011 r. jako dyrektor finansowy Grupy. Jest biegłym księgowym, a swoją karierę rozpoczął w 1985 r. w Coats Viyella PLC; pracował w branży finansowej w takich krajach, jak Australia, Hiszpania, Wielka Brytania, Maroko, Węgry i Finlandia. Po powrocie do Wielkiej Brytanii w 1997 r. został dyrektorem finansowym na Europę w dwóch dużych amerykańskich korporacjach z branży identyfikacji produktów oraz drukarskiej. Niedługo przed dołączeniem do BSI pełnił funkcję dyrektora finansowego grupy w dwóch brytyjskich spółkach notowanych na giełdzie, Huntleigh Technology PLC w latach 2003–2007 oraz Management Consulting Group PLC od 2007 roku.


Dr Scott Steedman CBE

Dr Scott Steedman CBE

Dyrektor ds. norm

Scott Steedman dołączył do BSI w styczniu 2012 r., a w październiku 2012 r. został powołany do Zarządu. Scott jest z wykształcenia inżynierem, swoją karierę rozpoczął na Cambridge University zanim przeszedł do branży, gdzie spędził ponad 20 lat, pracując dla firm konsultingowych i wykonawczych zajmował się dużymi projektami infrastrukturalnymi i budowlanymi na całym świecie. W listopadzie 2012 r. został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego Europejskiego Komitetu Normalizacji (CEN); pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Institution of Civil Engineers oraz był prezesem Królewskiej Akademii Inżynierii (Royal Academy of Engineering), gdzie nadal pełni funkcję redaktora naczelnego magazynu Ingenia, sztandarowego czasopisma wydawanego przez Królewską Akademię Inżynierii. 


Shirley Bailey-Wood

Shirley Bailey-Wood

Director, BSI Information Solutions

Shirley Bailey-Wood została mianowana Dyrektorem w grudniu 2014, wcześniej obejmowała stanowisko  Dyrektora Wydawniczego od 2011 roku. Jest odpowiedzialna za przywództwo i rozwój strategiczny BSI Standars Limited. Shirley zaczęła współpracę z BSI w 2004 roku jako Dyrektor Operacyjny Działu Standardów, gdzie była odpowiedzialna za rozwój portfolio produktów. Sirley ma bogate doświadczenie w publikacjach i sektorze informacyjnym. Wcześniej pracowała dla Thomson Scientificjako Executive VP, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Maxwell Communications (The Thomson Corporation) oraz Information Scientist w Glaxo Group.


Grainne Brankin

Grainne Brankin

Grainne Brankin dołączyła do BSI jako Dyrektor Działu Administracyjno-Prawnego i Sekretarz Zarządu w lipcu 2017. Grainne zaczynała w Clifford Chance. Ma doświadczenie przy obsłudze wielu międzynarodowych transakcji korporacyjnych i handlowych, w szczególności w zakresie technologii i mediów. Zajmowała stanowiska radcy prawnego oraz członka komitetu wykonawczego w Yahoo!, CBS Outdoor, Exterion Media i Centaur Media PLC.


Pietro Foschi

Pietro Foschi

Strategic Delivery Director

Pietro jest odpowiedzialny za realizację i rozwój trzyletniego planu strategicznego BSI i rozwój usług w zakresie norm systemów zarządzania. Przed dołączeniem do BSI we wrześniu 2014 roku pracował przez 14 lat w Bureau Veritas pełniąc rolę na kierowniczych stanowiskach strategicznych  i operacyjnych. Wcześniej pracował w Paryżu dla Mercer Management Consulting jako partner.


Dr Manuela Gazzard

Dr Manuela Gazzard

Dyrektor grupy ds. usług regulacyjnych

Manuela Gazzard została mianowana dyrektorem grupy ds. usług regulacyjnych w lipcu 2018 r., a do BSI dołączyła w kwietniu 2017 r., aby pokierować jego strategią sektora opieki zdrowotnej jako dyrektor zarządzający opieką zdrowotną. Na swoim obecnym stanowisku Manuela odpowiada za kierowanie działalnością związaną z urządzeniami medycznymi obejmującą ocenę urządzeń medycznych, audyty producentów oraz brytyjskie i holenderskie jednostki notyfikowane. Manuela posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie przywództwa w globalnym sektorze nauk o życiu, obejmujące produkty farmaceutyczne, urządzenia medyczne, biotechnologię i inne powiązane dziedziny. Pracowała na stanowiskach: dyrektora zarządzającego, NovaPrep and Lab Services w Novacyt; dyrektora handlowego grupy, Johnson Matthey/Macfarlan Smith; oraz na stanowiskach dyrektorskich w Johnson & Johnson/Janssen i Boehringer Ingelheim. Przed rozpoczęciem swojej kariery w branży Manuela pracowała w zakresie badań nad rakiem na arenie międzynarodowej. Manuela posiada tytuł doktora nauk przyrodniczych (w dziedzinie fizyki i chemii), który zdobyła na Uniwersytecie w Stuttgarcie, oraz tytuł naukowy w dziedzinie biznesu uzyskany na Uniwersytecie Kapsztadzkim.


Harold Pradal

Harold Pradal

Dyrektor handlowy grupy

Harold Pradal dołączył do BSI w lutym 2019 r. jako dyrektor handlowy grupy. Do obowiązków Harolda należy kształtowanie i realizacja wizji, strategii handlowej oraz kluczowych inicjatyw BSI na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorstwa we wszystkich dziedzinach biznesu, sektorach i regionach geograficznych. Harold rozpoczął swoją karierę w GE Healthcare, gdzie był odpowiedzialny za sprzedaż i marketing w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, a następnie pracował jako dyrektor ds. marketingu na Azję i Pacyfik. W 2009 r. przeniósł się do International SOS, gdzie pracował na wielu stanowiskach kierowniczych, strategicznych, operacyjnych i przywódczych w regionie Azji i Pacyfiku, a w 2016 r. awansował na dyrektora generalnego regionu Azji i Pacyfiku. Harold posiada dyplom w dziedzinie inżynierii biomedycznej uzyskany na Université du Droit et de la Santé de Lille oraz tytuł magistra w dziedzinie biznesu uzyskany na ILIS Faculté d’Ingénierie et Management de la Santé.