Kierownictwo i Zarząd BSI Group

Howard Kerr

Dyrektor naczelny

Howard Kerr

Howard Kerr został członkiem Zarządu w listopadzie 2008 r., a stanowisko dyrektora naczelnego objął w styczniu 2009 r. Na początku swojej kariery przez pewien okres pracował w Associated British Ports, a później w działach ds. spedycji, logistyce i marketingu B2B w Inchcape PLC w Zjednoczonym Królestwie, Japonii, Chinach i na Bliskim Wschodzie. Następnie dołączył do SHV Holdings NV, gdzie pełnił funkcje ogólno kierownicze w dziale ds. energetyki, w tym funkcję dyrektora naczelnego Calor Group Ltd., UK oraz pierwszego wiceprezesa International Management Board w SHV Gas w Holandii.


Dr Scott Steedman CBE

Dyrektor ds. norm

Dr Scott Steedman CBE

Scott Steedman dołączył do BSI w styczniu 2012 r., a w październiku 2012 r. został powołany do Zarządu. Scott jest z wykształcenia inżynierem, swoją karierę rozpoczął na Cambridge University zanim przeszedł do branży, gdzie spędził ponad 20 lat, pracując dla firm konsultingowych i wykonawczych zajmował się dużymi projektami infrastrukturalnymi i budowlanymi na całym świecie. W listopadzie 2012 r. został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego Europejskiego Komitetu Normalizacji (CEN); pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Institution of Civil Engineers oraz był prezesem Królewskiej Akademii Inżynierii (Royal Academy of Engineering), gdzie nadal pełni funkcję redaktora naczelnego magazynu Ingenia, sztandarowego czasopisma wydawanego przez Królewską Akademię Inżynierii.


Craig Smith FCCA

Dyrektor finansowy Grupy

Craig Smith FCCA

Craig Smith dołączył do Zarządu w sierpniu 2011 r. jako dyrektor finansowy Grupy. Jest biegłym księgowym, a swoją karierę rozpoczął w 1985 r. w Coats Viyella PLC; pracował w branży finansowej w takich krajach, jak Australia, Hiszpania, Wielka Brytania, Maroko, Węgry i Finlandia. Po powrocie do Wielkiej Brytanii w 1997 r. został dyrektorem finansowym na Europę w dwóch dużych amerykańskich korporacjach z branży identyfikacji produktów oraz drukarskiej. Niedługo przed dołączeniem do BSI pełnił funkcję dyrektora finansowego grupy w dwóch brytyjskich spółkach notowanych na giełdzie, Huntleigh Technology PLC w latach 2003–2007 oraz Management Consulting Group PLC od 2007 roku.


Jim Newell

Dyrektor ds. zasobów ludzkich Grupy

Jim Newell

Posiadając szerokie doświadczenie zdobyte zarówno na rynku brytyjskim, jak na arenie międzynarodowej, Jim dołączył do BSI w marcu 2009 roku, przechodząc do nas z TI Automotive, gdzie zajmował stanowisko dyrektora ds. globalnych zasobów ludzkich i komunikacji. Wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa ds. zasobów ludzkich w Land Rover University w Ameryce Północnej oraz dyrektora ds. zasobów ludzkich w British Aerospace.


Todd VanderVen

Prezes, BSI Americas

Todd VanderVen

Todd dołączył do BSI w 2008 roku, przechodząc do nas z SGS, gdzie pełnił funkcję pierwszego wiceprezesa odpowiedzialnego za globalną strategię i rozwój wszystkich oddziałów SGS. Wcześniej pracował na stanowiskach kierowniczych w Eastman Kodak, w tym dyrektora ds. produkcji (ochrona zdrowia) w Kodak poza Stanami Zjednoczonymi oraz specjalisty ds. marketingu w dziale ds. ochrony zdrowia.


Mark Basham

Dyrektor zarządzający, BSI EMEA

Mark Basham

Mark dołączył do BSI w 2008 roku; najpierw odpowiadał za region Azji i Pacyfiku, a jego podstawowym miejscem pracy był Singapur; do Wielkiej Brytanii powrócił w sierpniu 2012 roku jako dyrektor zarządzający BSI EMEA. Zanim dołączył do BSI pełnił funkcję regionalnego dyrektora generalnego w Invensys APV, EMEA; posiada duże doświadczenie w pracy na stanowiskach specjalisty ds. rozwoju międzynarodowego oraz ogólnych kierowniczych zdobyte w takich firmach, jak Xerox, Dell i Fujitsu Siemens.


David Horlock

Dyrektor zarządzający, BSI Asia Pacific

David Horlock

David dołączył do BSI w sierpniu 2012 roku, przechodząc do nas z Intertek, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa ds. zarządzania dostawcami i globalnego audytu. W przeszłości zajmował międzynarodowe stanowiska kierownicze w SGS & Bureau Veritas, pracując w Hongkongu (Chiny), na Filipinach, w Tajlandii, Australii i na Bliskim Wschodzie. David posiada tytuł Bachelor of Business w dziedzinie agrobiznesu i 30-letnie doświadczenie w sektorze rolno-spożywczym, biomedycznym, towarów i produktów konsumpcyjnych, specjalizując się w problematyce zgodności z normami handlowymi.