Kto korzysta z norm?

Agencje rządowe, organizacje charytatywne, małe przedsiębiorstwa i największe firmy na świecie - wszystkie organizacje, którym zależy na dobrym działaniu korzystają z norm.Normy a agencje rządowe

BSI ściśle współpracuje z rządem Wielkiej Brytanii oraz rządami krajów z całego świata nad tworzeniem formalnych norm krajowych i międzynarodowych oraz zapewnianiu rozwiązań na bieżące problemy.

Normy a konsumenci

Normy mają bezpośredni i korzystny wpływ na życie ogółu społeczeństwa. Chodzi tu o zarówno o „tradycyjne” normy konsumenckie, na przykład dotyczące sprzętu domowego lub znaków i symboli, jak i nowsze typy norm dotyczących równowagi środowiskowej, odpowiedzialności społecznej czy usług.