Rząd

Rząd

Red Overlay
Red Overlay

Jakie znaczenie mają normy dla organizacji rządowych?

Organizacje rządowe odnoszą wiele różnych korzyści ze stosowania norm, od usprawniania ich własnych procesów po tworzenie alternatywnych podejść do regulacji prawnych.

Chętnie widziałyby sposoby zmniejszania biurokracji zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego, a główną na to metodą jest skupienie wysiłków organów regulacyjnych i ich inspektorów na tych organizacjach, które przedstawiają sobą największe ryzyko - zamiast obciążać wszystkie, jak to często miało miejsce w przeszłości.

Tu właśnie normy mają swoją rolę do odegrania: nie aby zastąpić przepisy, lecz je uzupełniać. Normy ukształtowane zostały na podstawie najlepszej praktyki, zatem jeżeli dana organizacja stosuje się do nich, można założyć, że jest dobrze zarządzana. Ułatwia to organom regulacyjnym rozpoznanie obszarów, na których skoncentrować powinni swoją uwagę. Normy są podstawą budowania podejścia opartego na identyfikacji ryzyk w stosunku do regulacji.

Współpracujemy ściśle z rządem Wielkiej Brytanii w wielu dziedzinach, a jego przedstawiciele uczestniczą w naszych komitetach technicznych razem z osobami ze świata biznesu, środowisk akademickich czy grup konsumenckich. Dzięki takiej współpracy możemy zadbać o wykorzystanie wiedzy przy produkcji, w tworzeniu procesów lub opracowywaniu nowych technologii, a także spełnianiu potrzeb wszystkich zainteresowanych stron.

Korzystając z naszych norm, agencje rządowe mogą także sprawić, by ich własne procesy stały się efektywniejsze, na przykład poprzez eliminację odpadów czy osiąganie w procesach przetargowych maksymalnej wartości za cenę.

Normy wreszcie pomagają ministerstwom wspomagać rozwój nowych, przełomowych produktów i branż poprzez zapewnianie im wiedzy i standaryzacji, tak aby nowe technologie współpracowały bezproblemowo z technologiami już istniejącymi.


Jak współpracujemy z rządem

 • Bliskie kontakty z brytyjskimi departamentami i agencjami przyczyniającymi się do powstawania norm krajowych, europejskich i międzynarodowych.
 • Bezpośrednie powiązania z konkretnymi ministerstwami celem tworzenia norm nieformalnych bądź prywatnych - indywidualnie dostosowywanych, szybkich rozwiązań konkretnych problemów lub odpowiedzi na potrzeby.
 • Współpraca z innymi krajami, licencjonowanie norm brytyjskich za granicą i nawiązywanie kontaktów, by pomagać krajom niżej rozwiniętym uzyskać umiejętność tworzenia norm.
 • Praca z organizacjami rządowymi i kierownictwem sektora publicznego nad zwiększaniem ich efektywności.
 • Przy współpracy z innymi komitetami normalizacyjnymi w całej Europie, wspólnie z takimi europejskimi organizacjami jak CEN czy CENELEC, odpowiadając na potrzeby Komisji Europejskiej i pracując z nią nad politykami dotyczącymi innowacyjności, konkurencyjności czy handlu.
 • Wspieranie wielu z najważniejszych dyrektyw europejskich dotyczących spraw bezpieczeństwa, wydajności oraz eksportu i importu produktów u usług poprzez kompleksowe zbiory norm pomagających producentom i usługodawcom spełniać ich obowiązki i handlować towarami w ramach jednolitego rynku europejskiego.

Jak normy mogą pomóc agencjom rządowym inicjować innowacje

 • Normy tworzą wspólne ramy dla innowacji, które sprzyjają dzieleniu się wiedzą, na przykład poprzez definiowanie wspólnego słownictwa, ustalanie istotnych cech produktów czy usług czy umożliwianie rozpowszechniania wyników badań naukowych.
 • Poprzez to, że minimalizują powielanie czynności na etapie prac badawczo-rozwojowych, prowadzą do zwiększenia wydajności.
 • Przyczyniają się do maksymalizacji stosowania produktów w połączeniu z innymi.
 • Redukują zbędne rozbieżności.
 • Służą jako ramy do przechodzenia od projektu do produkcji poprzez definiowanie podstawowych parametrów, określanie względów bezpieczeństwa, testowanie, tworzenie prototypów i inne.