Normy dla firm krajowych i międzynarodowych

Normy dla firm krajowych i międzynarodowych

Red Overlay
Red Overlay

W jaki sposób normy mogą pomóc organizacjom krajowym i międzynarodowym?

Współpracujemy z różnymi dużymi firmami brytyjskimi i międzynarodowymi, do których należą Vodafone, Pwc, First Great Western, Samsung, Mercedes, Network Rail i wiele innych.

Większość z firm prowadzących działalność w skali krajowej lub międzynarodowej rozumie, że wdrożenie norm oznacza dla nich szybszy rozwój, mniejszą ilość odpadów, ochronę przed ryzykiem i dbanie o równowagę ze środowiskiem naturalnym.

Wiodące firmy korzystając z norm zaoszczędzają sobie wysiłku - czerpią wiedzę od najlepszych światowych ekspertów. W zamian za to mogą swobodnie kierować swoje starania na to, co robią najlepiej, czyli tworzyć nowe produkty, wychodzić z innowacyjnymi pomysłami czy świadczyć doskonałe usługi.

Dla firm działających w skali światowej stosowanie międzynarodowych norm jest jednym z najlepszych sposobów demonstrowania jakości, zgodności i spójności. Normy nabierają szczególnego znaczenia dla tych, którzy są pod czujnym okiem opinii publicznej, których reputacja może znacznie ucierpieć, gdyby wyszły na jaw sprawy dotyczące nieprzestrzegania zasad dbania o środowisko naturalne czy krzywdzące dla klientów.

Zapraszamy również pojedyncze duże firmy i stowarzyszenia handlowe do angażowania się w tworzenie norm. Przy ich pomocy możemy robić to tak, by normy uwzględniały w pełni potrzeby techniczne i handlowe, ograniczały biurokrację oraz przełamywały bariery w handlu. Możemy dzięki temu być pewni, że normy nie utrudniają firmom działalności, lecz rzeczywiście przynoszą wymierne korzyści.

Są one dla organizacji źródłem cennej wiedzy, potrzebnej do osiągnięcia sukcesu w obliczu silnej konkurencji.