Ograniczanie zagrożeń dzięki stosowaniu norm ISO

Po co zmniejszać ryzyko?

Poważne wypadki, naruszenia bezpieczeństwa systemów IT, pożary, powodzie, utrata dostawców, ekstrema pogodowe - oto przykłady zagrożeń, które mogą dotknąć każdą firmę i spowodować nieodwracalne straty. Systematyczne korzystanie z norm pozwala przygotować się z wyprzedzeniem na te oraz wiele innych zagrożeń, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo ich zaistnienia - a nawet zamienienia ich na możliwości

W przypadku zaistnienia niekorzystnego zdarzenia, czas przestoju będzie znacznie skrócony, a wszystkie inne koszty naprawiania sytuacji - niższe.

Radzenie sobie z zagrożeniami może też oznaczać o wiele więcej:

rozumiejąc je, a następnie podejmując działania, aby je złagodzić, przyczynia się do wzmocnienia firmy i uczynienia jej bardziej odporną w przyszłości, zdolną reagować i wykorzystywać nowe możliwości. Gdy pojawią się przeszkody, albo zarówno Państwa firma, jak i Wasza konkurencja, będziecie musieli stawić czoła trudnościom dotykającym całą branżę, będziecie lepiej przygotowani, aby przetrwać początkowy problem, a następnie błyskawicznie wyjść z niego, zyskując przy tym większy udział w rynku.

Ale na tym jeszcze nie koniec! Na umiejętności pokonywania przeszkód zyskuje Wasza reputacja, co daje klientom większe przekonanie do Was, przyciąga nowe rynki i może prowadzić do obniżenia kosztów. Nade wszystko jednak zyskujecie lepsze zrozumienie zasad prowadzenia swojej działalności i faktorów wpływających na jego sukces.


W jaki sposób normy BSI pomagają w radzeniu sobie z potencjalnymi ryzykami?


Co daje współpraca z BSI?

  • 79% klientów BSI, których dotyczy problematyka bezpieczeństwa informacji, odnotowało szybszy powrót do działalności po wystąpieniu incydentów
  • 83% klientów BSI, których dotyczy problematyka ciągłości działań, zwiększyła swoją reputację, co stanowi najważniejszą korzyść
  • 49% klientów BSI, których dotyczy problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy, zanotowało oszczędności w tym obszarze (a 64% z nich także zmniejszenie liczby wypadków)

Źródło: BSI Excellerator Research 2011 oraz badania Erasmus University