Rola Norm w zapewnianiu jakości usług

Jak normy pomagają firmom - usługodawcom

Gdy firma oferuje usługi, musi uzyskać zadowolenie swoich klientów, co zależy od niezmiennego dostarczania jakości, w czym znakomicie pomagają normy.

Określają one bowiem dobrą praktykę prowadzenia różnorodnych usług oraz procesów i systemów będących ich podstawą. Wyjaśniają również zasady tworzenia kultury sprzyjającej świadczeniu wysokiej jakości usług. Istnieje wiele norm mających zastosowanie wobec konkretnych, kluczowych sektorów usług.

Ale to jeszcze nie wszystko: w złożonej, pełnej wzajemnych połączeń ekonomii globalnej, normy mogą Wam pomóc uniknąć problemów z łańcuchami dostaw i przy współpracy z partnerami oraz zapewnić zorganizowane procedury pracy dla osób w działach zajmujących się zakupami usług w obrębie jednego regionu lub na całym świecie. Jest to możliwe dzięki temu, że normy zapewniają wspólny język i pomagają określić wymagania względem usług, oczekiwań klientów czy uznane pojęcia i definicje. Wreszcie chronią przed zagrożeniami także i samych klientów, na przykład bezpieczeństwa ich danych.


Jak normy przyczyniają się do zapewniania jakości usług

Normy mają zastosowanie przy planowaniu, projektowaniu i świadczeniu usług już od chwili ich wprowadzenia. Pomogą Państwu wprowadzić na stałe solidne procesy, systemy i - co najważniejsze - wzory zachowań. Normy mogą mieć postać specyfikacji, wytycznych, metodologii konkretnych zadań oraz terminów i definicji, co pozwala Waszym systemom korzystać z najlepszej globalnej praktyki. 
Niemal każda firma zajmująca się świadczeniem lub zamawianiem usług zauważy u siebie nowe korzyści ze stosowania norm stworzonych z myślą o wprowadzeniu procesów jakości, polityk i procedur oraz obniżeniu ryzyka dla klientów.


BSI opracowało również wiele norm dla konkretnych sektorów usług, aby ustanowić benchmarki dobrej praktyki, profesjonalizmu i zapewnić klienta, że jego oczekiwania będą spełnione.