Co sprawia, że organizacja jest trwała?

Co sprawia, że organizacja jest trwała?

Red Overlay
Co sprawia, że organizacja jest trwała?
Co sprawia, że organizacja jest trwała?
Red Overlay

Raport Indeks Trwałości Organizacji 2021

Organizacje na całym świecie wkroczyły w 2020 rok ze znaczącym spadkiem wiary liderów w trwałość ich organizacji. Był to pierwszy taki spadek zaufania od 2017 roku. Ich zdolność do przewidywania przyszłych zmian na rynku była już ograniczona przez znaczące zmiany polityczne, gospodarcze, społeczne i technologiczne, a zdolność do adaptacji była postrzegana jako klucz do sukcesu.

Rok 2020 szybko stał się rokiem niepodobnym do żadnego innego. Wiele organizacji nie planowało tak szybkich zmian, jakie przyniósł rok COVID-19, a sama istota nieprzewidzianych, zmiennych, niepewnych, złożonych i niejednoznacznych sytuacji sprawiła, że trwałość organizacji została przetestowana jak nigdy dotąd.  

W czwartym dorocznym Indeksie Trwałości Organizacji BSI zapytała ponad 500 liderów globalnego biznesu, jak ich zdaniem udało im się przetrwać, ustabilizować, odbudować i rozwinąć w obliczu globalnych zakłóceń wywołanych przez pandemię COVID-19.

Zmierzywszy się z wyzwaniem i przetrwawszy, organizacje wkroczyły w rok 2021 z odnowionym poczuciem wiary w swoją indywidualną i zbiorową trwałość.

Kluczowe wnioski z Indeksu Trwałości Organizacji 2021

 • Pojawiło się bardziej holistyczne podejście

  Nieprzewidywalny charakter wirusa COVID-19 spowodował, że liderzy rozwinęli bardziej holistyczną świadomość wpływu wszystkich aspektów działalności na postrzeganie swojej Trwałości Organizacji.

 • Większy nacisk na ludzi i procesy 

  Nastąpiła zmiana poglądów na temat tego, które obszary działalności miały największy wpływ na odporność organizacyjną. Chociaż sprawne przywództwo pozostaje czynnikiem definiującym, to jednak elementy związane z ludźmi i procesami odnotowały największy wzrost znaczenia.

 • Skupienie się na ludziach i planecie miało pozytywny wpływ

  Stawianie na pierwszym miejscu zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia pracowników, klientów oraz społeczeństwa zdecydowanie wskazano jako czynnik, który miał pozytywny wpływ na odbudowę Trwałości Organizacji.

 • Silna odbudowa wymaga elastycznego podejścia

  Ci, którzy przetrwali, byli sprawni, elastyczni i zdolni do adaptacji. Aby odbudować, a w końcu dobrze prosperować, liderzy muszą nadal skutecznie i jasno komunikować swoją wizję, nawet jeśli nie znają wszystkich odpowiedzi. Pozwala to sprawnie dostosować do niej swoich pracowników i zasoby.

 • Powody do optymizmu 

  Przy tak wielu aspektach pozostających poza ich kontrolą, takich jak stale zmieniająca się polityka rządu, sposób, w jaki liderzy radzili sobie z niepewnością, był kluczem do przetrwania. Teraz, gdy istnieje większa jasność co do tego, jak może wyglądać ich "następna normalność", ostrożny optymizm pozwala liderom na strategiczne podejście z większą pewnością siebie.

Pobierz raport