Pierwszy na świecie indeks Trwałości Organizacji

Kierownicy wyższego szczebla dzielą się swoimi opiniami na temat prawie każdego aspektu odporności organizacji w ramach naszego indeksu Trwałości Organizacji.

Ponad 1250 kierowników wyższego szczebla z firm działających w wielu różnych sektorach gospodarki na całym świecie oceniło swoją organizację pod względem 16 kluczowych elementów, które należy uwzględnić w strategii budowania trwałości. 

Organizational Resilience spider diagram

Odpowiednie aspekty następujących zbiorowych standardów najlepszych praktyk zostały połączone w celu stworzenia 16 kluczowych elementów:

  1. Trwałość Organizacji (BS 65000)
  2. Zarządzanie w organizacji (BS 13500)
  3. Zarządzanie ryzykiem (ISO 31000)
  4. Wstępna kwalifikacja w łańcuchu dostaw (PAS 7000)

Odpowiedzi udzielone przez kierowników wyższego szczebla tworzą pierwszy na świecie indeks Trwałości Organizacji, który dostarcza informacji na temat:

  • postrzegania efektywności organizacji w odniesieniu do 16 elementów
  • postrzeganego znaczenia tych 16 elementów dla przyszłego sukcesu biznesowego
  • różnic w sposobie postrzegania w zależności od sektora gospodarki, regionu geograficznego, skali działania i trwałości organizacji

Pobierz raport na temat indeksu Trwałości Organizacji

Proszę wypełnić poniższy formularz: