Programy certyfikacyjne okien i drzwi

EN14351 – Okna i drzwi

Uzyskując oznaczenie Kitemark automatycznie uzyskaliście Państwo przewagę nad konkurencją.Wprowadzając normę EN 14351, BSI modyfikuje oznaczenie Kitemark dla drzwi i okien aby wprowadzić trzy nowe cechy.Oznaczenie CE może objąć tylko te trzy obszary, które również będzie pokrywał Kitemark jak przepuszczalność powietrza, wodoodporność oraz odporność na napór wiatru oraz dodatkowo trwałość i bezpieczeństwo

Na Państwa życzenie programy Kitemark dla drzwi i okien będą dotyczyć określonych cech produkcji i cech produktu w celu zapewnienia dokumentacji odpowiedniej dla oznaczenia CE.Przy oznaczeniu CE może nie będzie można skorzystać z oznaczenia Kitemark, lecz nie będzie można zignorować wprowadzenia normy EN 14351.

BSI wprowadza zmiany w programie Kitemark włączając trzy cechy charakterystyki z EN 14351, które są objęte zarówno przez prawo budowlane lub warunki progowe z normy EN 14351:

 • Substancje niebezpieczne
 • Nośność urządzeń bezpieczeństwa
 • Sprawność cieplna
 • System kontroli produktu producenta
 • Inne parametry działania
 • Badania pośrednie
 • Łączenie kaskadowe:  BSI może zaoferować badanie wszystkich istotnych parametrów

Programy badań okien drewnianych:

 • BS 644 – Okna drewniane
  Fabrycznie montowane okna różnych typów
  Specyfikacja techniczna
 • BS 7950 - Specyfikacja dla okien o zwiększonym bezpieczeństwie działania 
  do użytku domowego
  Badania bezpieczeństwa 

Programy badań drzwi drewnianych:

 • PAS 23 – Ogólne wymagania eksploatacyjne dla zespołów drzwi
  Testy na działanie warunków atmosferycznych powietrza, wiatru i wody
 • PAS 24 – Zwiększone bezpieczeństwo działania dla zespołów drzwi
  Testy bezpieczeństwa

Program akredytacji okien drewnianych oraz BSI Kitemark

W lipcu 2004, British Woodworking Federation (BWF) (brytyjska federacja stolarstwa) utworzyła przedsięwzięcie partnerskie pomiędzy programem Timber Window Accreditation Scheme (program homologacji okien drewnianych) oraz programem BSI Kitemark.

Aby podkreślić znaczny postęp, BWF zmieniło nazwę swojego programu na program TWA.

Podstawą tego partnerstwa jest wymóg, aby wszyscy producenci programu TWA uzyskali certyfikację BSI Kitemark (BS 644) na swoje fabrycznie szklone okna drewniane. Oprócz kryterium technicznego, Kitemark oczekuje od producentów z programu TWA, aby przeprowadzili:

 1. Niezależną i zewnętrzną ocenę swoich produktów
 2. Uzyskanie zgodności z systemem kontroli jakości według wymagań TWA
 3. Rygorystyczne testy symulacji warunków atmosferycznych dla każdego z rodzajów okien
 4. Coroczne badanie próbki losowej okien
 5. Dwie rygorystyczne kontrole zakładowe w roku, w celu zapewnienia zgodności z kryteriami technicznymi.

Programy badań okien aluminiowych

 • BS 4873 – Okna ze stopów aluminium
 • BS 7950 - Specyfikacja dla okien o zwiększonym bezpieczeństwie działania do użytku domowegoBadania bezpieczeństwa

Programy badań drzwi aluminiowych

 • PAS 23 – Ogólne wymagania eksploatacyjne dla zespołów drzwi
  Testy na działanie warunków atmosferycznych powietrza, wiatru i wody
 • PAS 24 – Zwiększone bezpieczeństwo działania dla zespołów drzwi
  Testy bezpieczeństwa

Programy testów okien z PCV-U

 • BS 7412 – Okna wykonane z wytłaczanych profili nieplastykowanego polichlorku winylu (PCV-U) Specyfikacja
 • BS 7950 - Specyfikacja dla okien o zwiększonym bezpieczeństwie działania do użytku domowego Badania bezpieczeństwa

Programy dla drzwi z PCV-U:

 • PAS 23 – Ogólne wymagania eksploatacyjne dla zespołów drzwi
  Testy na działanie warunków atmosferycznych powietrza, wiatru i wody
 • PAS 24 – Zwiększone bezpieczeństwo działania dla zespołów drzwi
  Testy bezpieczeństwa

Testowanie okien wykonanych z metalu, kompozytów i innych materiałów: 

 • BS 6510 – Okna na konstrukcji stalowej i przeszklone drzwi

Programy testowania drzwi wykonanych z metalu, kompozytów i innych materiałów: 

 • PAS 23 – Ogólne wymagania eksploatacyjne dla zespołów drzwi
  Testy na działanie warunków atmosferycznych powietrza, wiatru i wody
 • PAS 24 – Zwiększone bezpieczeństwo działania dla zespołów drzwi
  Testy bezpieczeństwa