Kitemark dla instalatorów okien obejmuje szeroki zakres zagadnień:

 • Projekt - Sprawdzenie czy okna i drzwi są zgodne z przeznaczeniem
 • Pomiar – Właściwe dopasowanie drzwi i okien oraz ocena ryzyka
 • Instalacja – obejmująca również demontaż starych okien
 • Szkolenie personelu – Zapewnienie właściwego szkolenia i kompetencji
 • Zabezpieczenie miejsca – Ochrona mebli i podłóg
 • Zgodność z wymogami budowlanymi – stopień łatwopalności, izolacyjność cieplna i bezpieczna szklenie
 • Jakość użytych materiałów – Wszystkie stosowane materiały muszą spełniać odpowiednie normy.
 • Kontrola – Sprawdzenie czy wszystko zostało zamontowane zgodnie z normą BS 8213-4 oraz zaleceniami projektowymi.

Okna nowe osadzane, wymieniane oraz handel nimi, wszystkie te działy są objęte przez ten program, niezależnie od stosowanych rodzajów materiału.

Kitemark dla instalatorów okien - wyraźna korzyść dla firmy

Kitemark jest jednym z najbardziej szanowanych oznaczeń certyfikacyjnych w Wielkiej Brytanii i jest zakorzenione w sektorze szklarskim jako symbol jakości i wiarygodności.

 • Potężne i skuteczne narzędzie marketingowe
 • Zmniejszenie błędów przy wymiarowaniu i wezwań serwisowych, dzięki poprawie jakości instalowania, przynosi obniżenie kosztów.
 • Lepsza jakość pomiaru, zwiększa efektywność
 • Mniejsze opóźnienia w wydawaniu dokumentów – Instalatorzy Kitemark, którzy wybrali BSI do przeprowadzania powiadomień lokalnych instytucji oraz wystawienia certyfikatów zgodności z prawem budowlanym, mogą dokonać tego samodzielnie za pomocą naszej strony internetowej.
 • Umożliwia to instalatorowi wykonanie tego zadania poprawnie po raz pierwszy, co pozwala zaoszczędzić pieniądze.

Plan jakości

BSI Oferuje dla instalatorów okien moduł planu jakości Plan jakości to dokument, który określa procedury, specyfikacje i związane z nimi zasoby firmy wykorzystywane do osiągnięcia wymaganej jakość wykonania.

Moduł planu jakości został stworzony aby:

 • Pomóc zrozumieć klientom wymagania programu Kitemark oraz BS8213-4
 • Dostarczyć protokół rozbieżności
 • Wprowadzić plan działania dotyczącego tego co wymagane i przypisać odpowiedzialność za postęp w ramach uzgodnionych terminów.