Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2017

Bezpieczeństwo informacji jest postrzegane jako ważny proces, którym należy prawidłowo i skutecznie zarządzać, gdyż ma on znaczący wpływ na zdolność organizacji do dostarczania produktów klientom bądź świadczenia usług. Proponowane szkolenie umożliwia nabycie niezbędnych umiejętności i praktycznej wiedzy z zakresu oceny zdolności organizacji do zarządzania wszystkimi aspektami bezpieczeństwa. Celem kursu jest dostarczenie cennych wskazówek poprzez ukazanie praktycznych doświadczeń w planowaniu, realizacji i raportowaniu auditów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Program, będący połączeniem teorii i praktyki, wykładów i ćwiczeń, pozwoli kursantom zapoznać się z procedurą tego typu auditu.


Kto jest adresatem szkolenia:

 • Osoby koordynujące działania audytowe w organizacji
 • Osoby, którym powierzono przeprowadzenie audytów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Aktywni audytorzy, pragnący odświeżyć umiejętności i wiedzę

Wymagania wstępne:

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających znajomość i zrozumienie wymagań normy ISO/IEC 27001:2017 (uczestnikom nie posiadającym znajomości tej normy zalecamy wzięcie udziału w jednodniowym szkoleniu poświęconym omówieniu wymagań normy, ponieważ program kursu dla auditorów wewnętrznych nie przewiduje nauki samej normy).

Czego się nauczę?

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą w stanie wyjaśnić i zastosować:

 • Ogólne zasady auditowania oraz zasady auditowania na zgodność z normą ISO/IEC 27001:2017
 • Działania auditowe, inicjowanie auditu
 • Przygotowanie do działań auditowych
 • Przeprowadzenie działań auditowych
 • Przygotowanie i rozpowszechnianie sprawozdania z auditu
 • Zakończenie auditu
 • Działania poauditowe

Jak skorzystam?

 • Odpowiednio przeszkoleni auditorzy zapewnią doskonalenie procesu auditu wewnętrznego
 • Działania auditowe organizacji będą zgodne z wymaganiami normy międzynarodowej odnoszącej się do Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Doskonalenie zawodowe i rozwój niezbędnych kompetencji 

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • poczęstunek i lunch