Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2017 (Akredytacja IRCA 17287)

Auditowanie jest kluczowym czynnikiem sukcesu każdego systemu zarządzania. Oznacza to szczególną odpowiedzialność, twarde wyzwania i trudne problemy. To intensywne, pięciodniowe szkolenie przygotuje uczestników do kwalifikacji procesów i prowadzenia auditów zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2017. Dla kursantów, których celem jest wspieranie wdrożenia i procesu certyfikacji, będzie źródłem pomocy i niezbędnych informacji.

 


Kto jest adresatem szkolenia:

 • wszyscy, którzy chcą wdrażać formalny system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2017
 • auditorzy systemu bezpieczeństwa informacji, pragnący podnieść swoje kwalifikacje
 • konsultanci, którzy zamierzają doradzać w zakresie certyfikacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2017
 • profesjonaliści z dziedziny technologii informatycznych i systemów jakości

Aby móc wziąć udział w szkoleniu wymaga się wiedzy na temat działania oraz wymagań normy ISO/IEC 27001:2017. (Kandydatom nie posiadającym odpowiedniej wiedzy zaleca się uczeszczanie na jednodniowy kurs Wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji.

Czego się nauczę?

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • norma ISO/IEC 27001:2017
 • bezpieczeństwo informacji
 • ocena zagrożeń bezpieczeństwa i stopnia narażenia
 • zarządzanie ryzykiem
 • wybór sposobów oceny bezpieczeństwa
 • wdrożenie Systemu zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • auditowanie systemów zgodnie z ISO/IEC 27001:2017
 • techniki auditowania ISO/IEC 27001:2017
 • kierowanie zespołem auditorów systemu
 • techniki prowadzenia wywiadów
 • raportowanie wyników auditu

Jak skorzystam?

Efektywny audit jest jedyną możliwością sprawdzenia, czy przedsięwzięte środki, mające na celu ochronę Twojej organizacji i Twoich klientów, są właściwie zarządzane i czy osiągane zostają pożądane rezultaty.

 • Dogłębne poznanie metod i technik, które pozwolą na skuteczniejsze auditowanie i umożliwią zarządowi podejmowanie trafnych decyzji na podstawie informacji uzyskanych z auditów
 • Na kursie uczestnicy ćwiczą i doskonalą swoje umiejętności analitycznego myślenia. Niezależnie czy uczestnik pracuje jako auditor, czy na stanowisku kierowniczym, w obecnych czasach wysokiej konkurencji jest to atut, o który każda organizacja powinna zabiegać dla swoich pracowników
 • Informacje dotyczące podejścia, zasad i strategii auditorów zewnętrznych są istotne dla organizacji wdrażających systemy zarządzania i są pomocne w przygotowaniu się do auditu certyfikującego
 • Kurs jest uznawany w Polsce i na całym świecie. Zwiększa on kompetencje auditorów. Auditorzy, którzy zdobędą certyfikat auditora wiodącego będą spełniać wymagania szkoleniowe stawiane przez jednostki akredytujące personel (IRCA)***

***IRCA - International Register of Certified Auditors
(Międzynarodowy Rejestr Certyfikowanych Auditorów)

Szkolenie obejmuje:

 • materiał szkoleniowy
 • certyfikat
 • lunch i poczęstunek
Zarejestruj się

  Auditowanie jest kluczowym czynnikiem sukcesu każdego systemu zarządzania. Oznacza to szczególną odpowiedzialność, twarde wyzwania i trudne problemy. To intensywne, pięciodniowe szkolenie przygotuje uczestników do kwalifikacji procesów i prowadzenia auditów zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2017. Dla kursantów, których celem jest wspieranie wdrożenia i procesu certyfikacji, będzie źródłem pomocy i niezbędnych informacji.