Wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2017

Bezpieczeństwo informacji staje się krytycznie ważne zarówno dla każdej organizacji, jak i dla wszystkich zainteresowanych stron. Akademia BSI przygotowała wyczerpujący jednodniowy kurs, omawiający dogłębnie implikacje organizacyjne Międzynarodowej Normy odnoszącej się do Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Kurs ukierunkowany jest na wyjaśnienie wymagań normy ISO/IEC 27001:2017 oraz ukazanie jakie korzyści może odnieść organizacja z jej stosowania.


Kto jest adresatem szkolenia:

 • Kadra kierownicza
 • Przedstawiciele kierownictwa 
 • Menadżerowie IT
 • Osoby zarządzające systemami  informacyjnymi
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo
 • Konsultanci i doradcy w zakresie wdrażania systemów zarzadzania bezpieczeństwem informacji.
Podnosimy światowe standardy od 1979 r. i stworzyliśmy 85% norm, które znajdują się w naszym portfolio, wliczając w to Bezpieczeństwo Informacji.

Czego się nauczę?

Po ukończeniu kursu, uczestnicy będą w stanie:

 • wyjaśnić na czym polega zarządzanie bezpieczeństwem informacji (ZBI)
 • rozumieć dlaczego ZBI jest tak ważne dla organizacji
 • rozpoznać korzyści płynące z ZBI
 • rozumieć rodowód normy ISO/IEC 27001/2
 • rozumieć i stosować kluczowe pojęcia i zasady ISO/IEC 27001:2017
 • rozumieć i stosować terminy i definicje stosowane w normie
 • interpretować główne wymagania normy

Jak skorzystam?

Zrozumiem na czym polega skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem informacji w skali organizacji oraz jak mogę zapewnić ochronę informacji (w aspektach integralności, poufności i dostępności) oraz informacji stanowiącej własność zainteresowanych stron.

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • lunch i poczęstunek