Wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2013

Bezpieczeństwo informacji staje się krytycznie ważne zarówno dla Państwa organizacji, jak i dla wszystkich zainteresowanych stron. BSI przygotowała wyczerpujący jednodniowy kurs, omawiający dogłębnie implikacje organizacyjne Międzynarodowej Normy  odnoszącej się do Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO/IEC 27001:2013). Kurs ukierunkowany jest na wyjaśnienie wymagań normy ISO/IEC 27001:2013 oraz ukazanie jakie korzyści może odnieść organizacja z jej stosowania.


Kto jest adresatem szkolenia:

 • Kadra kierownicza
 • Przedstawiciele kierownictwa  ISO/IEC 27001
 • Menadżerowie IT
 • Osoby zarządzające systemami  informacyjnymi
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo
 • Konsultanci i doradcy w zakresie wdrażania systemów zarzadzania bezpieczeństwem informacji.
Podnosimy światowe standardy od 1979 r. i stworzyliśmy 85% norm, które znajdują się w naszym portfolio, wliczając w to Bezpieczeństwo Informacji.

Czego się nauczę?

Po ukończeniu kursu, uczestnicy będą w stanie:

 • wyjaśnić na czym polega zarządzanie bezpieczeństwem informacji (ZBI)
 • rozumieć dlaczego ZBI jest tak ważne dla organizacji
 • rozpoznać korzyści płynące z ZBI
 • rozumieć rodowód normy ISO/IEC 27001/2
 • rozumieć i stosować kluczowe pojęcia i zasady ISO/IEC 27001:2013
 • rozumieć i stosować terminy i definicje stosowane w normie
 • interpretować główne wymagania normy ISO/IEC 27001:2013

Jak skorzystam?

Zrozumiem na czym polega skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem informacji w skali organizacji oraz jak mogę zapewnić ochronę Państwa informacji (w aspektach integralności, poufności i dostępności) oraz informacji stanowiącej własność zainteresowanych stron.

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • lunch i poczęstunek