ISO 9001:2015 Aktualizacja - Nasi Klienci

 

7.12.2015r. nastąpiło uroczyste wręczenie jednego z pierwszych w Polsce certyfikatów Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015. Certyfikat ten został wręczony firmie Help Hands R. Zajkowska Spółka Jawna. Help Hands R. Zajkowska prowadzi działalność w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej na terenie Białegostoku. Placówka powstała w 2009 natomiast w 2015 spółka cywilna została przekształcona w spółkę jawną. Firma kierowana jest przez Panią Renatę Zajkowską. Pani Renacie uprzejmie dziękujemy za zaufanie, zaangażowanie i wybór BSI oraz serdecznie gratulujemy!

 • Jakie były główne wyzwania, które napotkała Pani w czasie wdrażania nowej wersji normy i jak pokonała Pani problemy z tym związane?

Głównym wyzwaniem było przystosowanie działającego systemu do procesu certyfikacji. Norma jest zbiorem praktycznych zasad które w zasadzie w Help Hands działały tyle że nie były sformalizowane i w pełni udokumentowane tak jak wymaga tego norma.

 • Jakie są Pani najważniejsze rady dla innych firm/organizacji, które planują certyfikować się na nową normę?

Odpowiedź na zadane pytanie zależy od doświadczenia danej organizacji w certyfikowaniu. W przypadku firm, które przystępują  do certyfikacji po raz pierwszy zalecałabym skorzystanie z fachowej pomocy konsultanta. Ważnym elementem jest praca w oparciu o istniejący wewnętrzny system zarządzania jakością. Zalecałabym również zaangażowanie pracowników całej organizacji
w postawieniu diagnozy poprzez szacowanie ryzyk w odniesieniu do rezultatów.

 

Pytania dotyczące firmy

 • W jakiej branży działa Pani firma? Jakie usługi oferuje? Jakie są główne rynki oraz do jakiej grupy docelowej docierają Pani usługi?

Firma „HELP HANDS” R. ZAJKOWSKA SPÓŁKA JAWNA działa w  dziedzinie ochrony zdrowia, świadcząc usługi pielęgniarskie w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.

Opieka pielęgniarska skierowana jest do osób przewlekle chorych
 i niepełnosprawnych na terenie powiatu białostockiego, którzy ze względu na istniejące deficyty nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku domowym.

 • Gdzie znajduje się Państwa główna siedziba?

Siedziba główna organizacji znajduje się w Białymstoku

 • Jaka jest Państwa pozycja na rynku?/Jaki jest Państwa udział w rynku?

W zakresie  kontraktowania świadczeń z płatnikiem publicznym na terenie województwa podlaskiego w obszarze pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej funkcjonuje 29 podmiotów, które mają podpisaną umowę z NFZ.  Jesteśmy jedną z 11 firm realizujących umowy na terenie powiatu białostockiego. Pozycja nasza plasuje się w czołówce podmiotów realizujących świadczenia w opiece długoterminowej domowej.

 • Jakie są kluczowe wartości Państwa firmy?

Kluczowe wartości firmy, to:  ludzie i współpraca , zaangażowanie i pasja, zaufanie, szacunek,  jakość której rezultatem jest satysfakcja

 

Pytania dotyczące potrzeb organizacji


 • Jaki był powód, że Państwa firma zdecydowała się na wdrożenie nowej normy?

Powodem decyzji o wdrożeniu normy ISO była chęć usystematyzowania istniejącego systemu jakości oraz wzrost konkurencyjności na rynku usług pielęgniarskich.

 • Jakie były czynniki, które spowodowały, że wybrali Państwo BSI?

Czynnikami, które wpłynęły na wybór, to opinia klientów, pozycja na rynku, kompleksowość świadczeń oraz cena. Nie mogę pominąć komunikacji  interpersonalnej na wysokim poziomie z osobami pracującymi w BSI, która zapewniła poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

 • Co wiedzieli Państwo o BSI przed rozpoczęciem współpracy z nami?

O BSI dowiedziałam się z polecenia kierownictwa organizacji wcześniej korzystających z produktów firmy BSI.

 

 Pytania dotyczące implementacji


 • Jak zajmowali się Państwo wdrożeniem nowej wersji ISO 9001 w Państwa firmie?

Skorzystaliśmy z wiedzy i kompetencji konsultanta

 • Jakie mogą Państwo wskazać czynniki, które sprawiły, że wdrożenie nowej normy zakończyło się sukcesem?

Działaliśmy według ustalonych już wcześniej zasad które okazały się w znakomitej większości spójne z wymaganiami normy. Wystarczyło je udokumentować

 • Czy były jakieś szczególne dla Państwa firmy wyzwania/trudności w czasie wdrożenia? W jaki sposób je Państwo przezwyciężyli?

Nie był żadnych szczególnych trudności we wdrożeniu systemu zarządzania jakością opartego na EN ISO 9001:2015

 • Jakie wewnętrzne zasoby były potrzebne aby wdrożyć nowy standard?

Wszystkie potrzebne zasoby już mieliśmy. Nie musieliśmy tworzyć lub pozyskiwać nic poza tym co już mieliśmy.

 • Jak w tym czasie wyglądała współpraca z BSI? Czy wniosła ona nową wartość?

Współpraca z BSI od momentu przedstawienia oferty do certyfikacji odbywała się w sposób profesjonalny i przyjazny klientowi. Informacje przekazywane w sposób czytelny, terminy dostosowane do możliwości organizacyjnych firmy. Współpraca na każdym etapie odbywała się w atmosferze życzliwości i profesjonalizmu.

 • Czy współpraca z BSI spełniła Państwa oczekiwania? Czy zaistniała sytuacja, w której  jakość tej współpracy przewyższyła Państwa oczekiwania?

Jestem bardzo zadowolona ze współpracy z BSI.

 • Jak Państwo zaangażowali resztę pracowników w czasie wdrożenia nowej normy?

Cały zespół został zaangażowany w czasie wdrożenia normy.

 • Jak spełnili Państwo wymogi nowej klauzili „ Kontekst Organizacji”?

Określiliśmy status organizacji, czym się zajmuje oraz wymagania klientów

 •  Czy ten proces przyniósł jakiś nieoczekiwane korzyści?

Poznaliśmy nowe środowisko ludzi zajmujących się Systemami Zarządzanie wg wymagań norm opracowanych przez Organizację ISO

 

Pytania dotyczące rezultatów

 • Gdy już nowa norma została wdrożona w Państwa firmie, jakie dostrzegają Państwo korzyści?

Na razie korzyścią jest to że mamy udokumentowany i potwierdzony Certyfikatem System Zarządzania Jakością.

 • Czy wdrożenie nowej normy spełniło Państwa oczekiwania?

Nie mieliśmy żadnych oczekiwań przy wdrożeniu nowej normy Zmodyfikowaliśmy tylko nasz funkcjonujący System Zarządzania Jakością do wymagań nowej normy 9001: 2015.

 • Czy oprócz oczekiwanych korzyści pojawiły się jakieś dodatkowe?

W mojej ocenie za krótko jeszcze na podsumowywanie dodatkowych korzyści.

 • Jakie są Państwa długoterminowe oczekiwania dotyczące korzyści z wprowadzenia nowej normy?

Uporządkowany System Zarządzania Jakością

 • Czy nowe podejście oparte na ocenie ryzyka przyniosło jakieś nowe korzyści?

Tak Oczywiście.

 •  Jakie są dotychczasowe rezultaty wprowadzenia ISO 9001:2015?

(% redukcja kosztów, ROI, dostęp do rynku, redukcja czynników ryzyka, udoskonalenie procesów, korzyści dla wizerunku/ reputacji firmy, korzyści dla interesariuszy)

 

 • Byłoby nam miło usłyszeć od Państwa opinie na temat BSI, którą moglibyśmy wykorzystać w naszych materiałach marketingowych.Czy mogą Państwo opisać jakąś szczególną sytuację, kwestię w której BSI wykazało się szczególnie?

W zasadzie całokształt współpracy z BSI oceniam na bardzo wysokim poziomie.  Jako organizacja  otrzymaliśmy wsparcie, zostaliśmy wyposażeni
w narzędzia, które pozwalają nam uporządkować System Zarządzania Jakością.

Bardzo cenię sobie przyjazną atmosferę, którą stwarzały osoby pracujące
 w BSI, z którymi miałam kontakt. Każde zapytanie czy problem nie pozostały bez odpowiedzi czy zlekceważone.

Audity przebiegały w atmosferze spokoju życzliwości przy jednoczesnym profesjonalnym zaangażowaniu Auditora Pani Beaty Wagner Każdy etap współpracy był jasny i klarowny. Miłym akcentem było również oficjalne wręczenie certyfikatu przez Pracownika Firmy Panią Anetę Sawicką, która okazała się nieoceniona we współpracy.

Bardzo dziękuję za całokształt współpracy z BSI.

Renata Zajkowska

Dyrektor

„HELP HANDS” R. ZAJKOWSKA SPÓŁKA JAWNA