ISO 9001:2015 Aktualizacja

Najczęściej zadawane pytania

ISO-9001-2015-Aktualizacja

ISO 9001:2015 - o normie

Projekt końcowy (FDIS) normy ISO 9001:2015 – gdzie można znaleźć tekst?
Zapraszamy do wizyty na stronie: shop.bsigroup.com

Nowa architektura normy - co to takiego?
Odpowiedź znajdziesz w materiałach video poniżej, naszych folderach do pobrania (bezpłatnie) oraz www.iso.org

Kiedy będzie opublikowana aktualizacja normy ISO 9000?
Nowelizacja normy ISO 9000:2015 została opublikowana jednocześnie z normą ISO 9001 w 2015 roku.

Czy będzie nadal dostępna norma ISO 9004?
Tak, dokument wciąż będzie funkcjonował

Proces przejścia

Proces przejścia - kiedy zacząć?
Polecamy, by jak najszybciej zacząć komunikowanie wewnątrz organizacji o przejściu na nową normę ISO 9001:2015. Już teraz można przeprowadzić przegląd procesów w organizacji i sprawdzić czy są zgodne z nową architekturą wysokiego poziomu.

Do kiedy norma ISO 9001:2008 zachowuje swoją ważność?
Do kiedy można przeprowadzić certyfikację na zgodność z wymaganiami tej normy?
Obecna norma zachowuje ważność do końca okresu przejściowego dla normy ISO 9001:2015 (3 lata-do września 2018 r.) 12 miesięcy po opublikowaniu nowej normy ISO 9001:2015 BSI wstrzyma wydawanie certyfikatów.

UWAGA! Do końca okresu przejściowego wszystkie organizacje muszą przejść na normę ISO 9001:2015. Po tym czasie certyfikaty wydane na normę ISO 9001:2008 stracą ważność. 

Czy podczas recertyfikacji w 2016 r istnieje możliwość przejścia na nową normę?
Oczywiście, jednakże system musi spełniać wszystkie wymagania nowej normy ISO 9001:2015

Nasza organizacja jest obecnie w trakcie wdrażania systemu. Zastanawiamy się nad certyfikacją na zgodność z ISO 9001. W jaki sposób powinniśmy działać?
Zalecamy kontynuację wdrożenia systemu. Państwa organizacja ma 3 lata na przejście na nową normę ISO 9001:2015.

Polecamy najpierw zapoznać się z wymaganiami nowej normy np. podczas szkoleń BSI. Dostępne szkolenia znajdą Państwo TUTAJ. Na szkoleniach zapoznają się Państwo dokładnie z drogą aktualizacji. 

Czy z przejściem na nową normę wiążą sie dodatkowe koszty oraz dodatkowe dni auditu?
BSI pomoże w procesie przejścia zgodnie z harmonogramem wizyt nadzorczych, ale zostanie to uruchomione dopiero po publikacji nowej normy. Proces wygląda inaczej w związku z Klientami, którzy przenoszą się do BSI już po rozpoczęciu okresu przejściowego, a inaczej dla Klientów, którzy rozpoczynają proces w drugim lub trzecim roku po wydaniu publikacji nowej normy

Czy będą jakieś dodatkowe koszty przy wznowieniu certyfikatu?
Nie - jednakże zostanie to jeszcze potwierdzone 

Jak możemy sprawdzić, w którym momencie przejścia na nową normę jesteśmy?
BSI obserwuje postępy swoich Klientów we wprowadzaniu normy ISO 9001:2015. Zapewnimy obór odpowiednich szkoleń, które będą wspierały proces przejścia. Zachęcamy także do kontaktu z przypisanymi Państwu menadżerami ds. klienta.

Zmiany w Normie

Czy to prawda, że cykl PDCA nie będzie już częścią nowej normy ISO?
Norma ISO 9001:2015 wciąż jest zbudowana zgodnie z założeniami cyklu PDCA. W nowej wersji normy wyraźniej zostało podkreślone znaczenie podejścia procesowego.

Na co musimy być przygotowani posiadając certyfikat ISO 22000 (zarządzanie bezpieczeństwem żywności)?
Już we wrześniu 2014 r rozpoczął sie proces nowelizacji ISO 22000. Powstająca norma dostosowana będzie do nowej architektury wysokiego poziomu. Więcej informacji na: www.iso.org

Nasza organizacja posiada certyfikat z TS 16949000/AS 9001 - czy te normy będą zmienione zgodnie z nową wersją ISO 9001:2015?
Nadal czekamy na informacje. Aż do wyjaśnienia sytuacji należy zapewniać zgodność systemu z wymaganiami aktualnych norm.

Jakie są dalsze losy normy ISO 13485 (wyroby medyczne)?
Norma ta zostanie znowelizowana, nie przewiduje się jednak dostosowana jej do architektury wysokiego poziomu. Więcej informacji wkrótce.

Gdzie mogę porównać jakie zmiany zajdą w wymaganiach ISO 9001:2008 i 2015?
Zapraszamy do zapoznania się  z naszymi materiałami. Przygotowaliśmy dla Państwa szereg folderów do pobrania oraz materiały informacyjne video (poniżej z polskimi napisami)

Obecnie korzystamy z normy ISO 31000 –Zarządzanie Ryzykiem – ryzyko jest nieodłączną częścią znowelizowanej normy, czy w związku z tym będą nam potrzebne obie normy?
W tym przypadku obie normy będą jednakowo potrzebne. ISO 31000 koncentruje się na wypracowaniu podejścia do ryzyka w całej organizacji, natomiast ISO 9001 na tematach związanych z systemem, który skupia się na zadowoleniu klientów.

Jak bardzo nowa norma różni się od projektu normy?
Ostateczna wersja normy opiera się na komentarzach z ponad 90 karajów. W nowej normie występują takie elementy jak: wymagania dotyczące kontekstu organizacji i przywództwa oraz nowa architektura wysokiego poziomu, oraz wynikająca z niej numeracja punktów.

W projekcie normy nie występuje wymaganie wyznaczenia przedstawiciela kierownictwa – jak będzie miało to wpływ na relacje z BSI, a także na wizyty nadzorcze BSI?
Nadal będą mieli Państwo wyznaczoną osobę do bezpośredniego kontaktu  z BSI. Tutaj zmiana ta nie będzie miała wielkiego znaczenia. 

Posiadamy system zintegrowany, który obejmuje ISO 14001 oraz OHSAS 18001. Jak zmiany zachodzące w ISO 9001 i tych normach mogą wpłynąć proces przejścia i cały system?
Ułatwienie integracji w obrębie jednego systemu jest głównym założeniem zmian proponowanych w tych trzech dokumentach. Pozwoli to na większą ich spójność. Proszę zwrócić jednak uwagę na, że daty publikacji tych dokumentów są różne. Różne są także okresy przejściowe. Bardzo ważne będzie zaplanowanie procesu przejścia, w ten sposób by zachować certyfikaty każdego z systemów. Mogą Państwo liczyć na pomoc swojego dedykowanego menadżera ds. klienta BSI.

Czy, pomimo że znany jest jedynie projekt normy, zaleca się jakieś działania, które pozwolą na wcześniejsze przygotowanie procesu przejścia?

Jak przygotować się do zmian? Przykłady działań, rekomendowane przez BSI:

  • Uporządkuj system i dokonaj przeglądu aktualnego podejścia
  • Podejmij aktywną współpracę z kadrą kierowniczą organizacji. Proponowane zmiany będą miały wpływ na ich działania
  • Sprawdź w jaki sposób identyfikowane są procesy, jak wygląda zarządzanie nimi i ich nadzorowanie
  • Rozważ, jak najkorzystniej podejść do zagadnienia zarządzania ryzykiem i szansami
  • Rozważ korzyści z wprowadzenia zintegrowanego systemu zarządzania - jesli dysponujesz  więcej niż jednym cetyfikowanym systemem zarządzania
  • Projekt normy międzynarodowej zawiera cenne wytyczne, odnośnie pojęć zastosowanych w normie. Pojęcia te prawdopodobnie zostaną użyte w wersji końcowej normy.


Wsparcie ze strony BSI

Jakie szkolenia oferuje BSI w związku z nową wersją normy ISO 9001?
Sprawdź tutaj

Mam pytanie odnośnie mojej certyfikacji. Z kim się w tej sprawie kontaktować?
Telefon do BSI: 22 330 61 85/94
e-mail: certyfikacja@bsigroup.com
bądź można wypełnić poniższy formularz zapytania:


Formularz zapytania

Zaplanuj proces przejścia z BSI. Wypełnij poniższy formularz i uzyskaj bezpłatną wycenę lub zapytaj o więcej informacji.