ISO 9001:2015 Aktualizacja

Najczęściej zadawane pytania

ISO-9001-2015-Aktualizacja

ISO 9001:2015 - o normie

Projekt końcowy (FDIS) normy ISO 9001:2015 – gdzie można znaleźć tekst?
Zapraszamy do wizyty na stronie: shop.bsigroup.com

Nowa architektura normy - co to takiego?
Odpowiedź znajdziesz w materiałach video poniżej, naszych folderach do pobrania (bezpłatnie) oraz www.iso.org

Czy będzie nadal dostępna norma ISO 9004?
Tak, dokument wciąż będzie funkcjonował

Proces przejścia.

UWAGA! Do końca okresu przejściowego wszystkie organizacje musiałay przejść na normę ISO 9001:2015. Po tym czasie certyfikaty wydane na normę ISO 9001:2008 straciły ważność. 

Polecamy najpierw zapoznać się z wymaganiami nowej wersji normy np. podczas szkoleń BSI. Oferta dostępnych szkoleń znajduje się TUTAJ.

Zmiany w Normie

Czy to prawda, że cykl PDCA nie jest już częścią nowej normy ISO?
Norma ISO 9001:2015 wciąż jest zbudowana zgodnie z założeniami cyklu PDCA. W nowej wersji normy wyraźniej zostało podkreślone znaczenie podejścia procesowego.

Gdzie mogę porównać jakie zmiany zaszły w wymaganiach ISO 9001:2008 i 2015?
Zapraszamy do zapoznania się  z naszymi materiałami. Przygotowaliśmy szereg folderów do pobrania oraz materiały informacyjne video (poniżej z polskimi napisami)

Obecnie korzystamy z normy ISO 31000 –Zarządzanie Ryzykiem – ryzyko jest nieodłączną częścią znowelizowanej normy, czy w związku z tym są nam potrzebne obie normy?
W tym przypadku obie normy będą jednakowo potrzebne. ISO 31000 koncentruje się na wypracowaniu podejścia do ryzyka w całej organizacji, natomiast ISO 9001 na tematach związanych z systemem, który skupia się na zadowoleniu klientów.

Jak bardzo nowa norma różni się od projektu normy?
Ostateczna wersja normy opiera się na komentarzach z ponad 90 karajów. W nowej normie występują takie elementy jak: wymagania dotyczące kontekstu organizacji i przywództwa oraz nowa architektura wysokiego poziomu, oraz wynikająca z niej numeracja punktów.

W nowej wersji normy nie występuje wymaganie wyznaczenia przedstawiciela kierownictwa – jak będzie miało to wpływ na relacje z BSI, a także na wizyty nadzorcze BSI?
Nadal będą mieli Państwo wyznaczoną osobę do bezpośredniego kontaktu  z BSI. Tutaj zmiana ta nie będzie miała wielkiego znaczenia. 

Posiadamy system zintegrowany, który obejmuje ISO 14001 oraz OHSAS 18001. Jak zmiany w ISO 9001 i tych normach mogą wpłynąć na cały system?
Ułatwienie integracji w obrębie jednego systemu jest głównym założeniem zmian proponowanych w tych trzech dokumentach. Pozwoli to na większą ich spójność. Proszę zwrócić jednak uwagę na, że daty publikacji tych dokumentów są różne. Różne są także okresy przejściowe. Bardzo ważne jest zaplanowanie procesu przejścia, w ten sposób by zachować certyfikaty każdego z systemów. Mogą Państwo liczyć na pomoc opiekuna klienta ze strony BSI.


Wsparcie ze strony BSI

Jakie szkolenia oferuje BSI w związku z nowymi wersją normy ISO 9001?
Sprawdź tutaj

Mam pytanie odnośnie mojej certyfikacji. Z kim się w tej sprawie kontaktować?
Telefon do BSI: 22 330 61 85/86/94
e-mail: certyfikacja@bsigroup.com
bądź można wypełnić poniższy formularz zapytania:


Formularz zapytania

Zaplanuj proces przejścia z BSI. Wypełnij poniższy formularz i uzyskaj bezpłatną wycenę lub zapytaj o więcej informacji.