Wymagania normy ISO 37001:2016

Korupcja ogranicza demokrację oraz zasady praworządności w znaczący sposób wpływając na rozwój gospodarczy w krajach rozwijających się i generalnie na rozwój wolnego rynku. 

Korupcja jest zjawiskiem globalnym i zwalczanym przez sankcje karne. System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi ISO 37001:2016 dostarcza międzynarodowych najlepszych praktyk w celu zapobiegania, wykrywania, ograniczania i raportowania przypadków korupcji.

Szkolenie prowadzone przez doświadczonego trenera wyjaśnia koncepcję Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi, jego korzyści oraz wymagania normy ISO 37001:2016. Podejście to ma zastosowanie do wszystkich organizacji, w tym sektora finansów publicznych, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych.


Kto jest adresatem szkolenia:

Każdy odpowiedzialny za zarządzanie działaniami antykorupcyjnymi, w tym:

 • Odpowiedzialni za zachowanie etyczne, łąd korporacyjny, ryzko, zgodność, systemy zarządzania, działania antykorupcyjne, zasoby ludzkie, zamówienia i wszyscy zarządzający działalnością związaną z pracą w środowisku o zwiększonym poziomie ryzyka korupcji
 • Pracownicy odpowiedzialni za egzekwowanie działań antykorupcyjnych
 • Audytorzy systemów zarządzania wewnętrzni i zewnętrzni nieznający praktyk działań antykorupcyjnych
 • Wszyscy zainteresowani wiedzą o Systemach Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi
Nasze unikalne podejście do szybkiego uczenia się pozwala na przyspieszenie procesu przyswajania wiedzy oraz pozwala na uzyskanie umiejętności niezbędnych do wykorzystywania pozyskanej wiedzy.

Czego się nauczę?

Celem szkolenia jest uzyskanie zrozmienia efektywnego zarządzania działaniami antykorupcyjnymi poprzez usystematyzowane podejście do identyfikowania ryzyk korupcji i implementowanie mechanizmów kontrolnych umożliwiających skuteczne zarządzanie.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Zrozumieć kluczowe pojęcia związane z korupcją
 • Rozumieć zakres, podejście, strukturę i treść normy ISO 37001
 • Interpretować wymagania adekwatnych procedur zawartych w normie ISO 37001:2016
 • Wytłumaczyć w jaki sposób wprowadzić system zarządzania działaniami antykorupcyjnymi do organizacji
 • Opisać zalety wdrożenia efektywnego Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi
 • Opisać podejście PDCA i pokazać jak jest ono odzwierciedlone w normie ISO 37001:2016

Jak skorzystam?

Szkolenie pomoże:

 • Wytłumaczyć dlaczego tak ważne jest zapobieganie korupcji
 • Zrozumieć w jaki sposób System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi może zmniejszyć lub wyeliminować korupcję
 • Zapoznać się z wymaganiami normy ISO 37001:2016
 • Poznać kroki niezbędne do zaplanowania Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi

Po ukończeniu uzyskasz uznawany na całym świecie certyfikat Akademii BSI.  

Co zawiera szkolenie:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • poczęstunek i lunch