Wdrożenie wymagań normy BS 10500. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

System Zarządzania Antykorupcyjnego  stanowi istotny składnik dobrze zarządzanej organizacji.  Zgodność z wymaganiami normy BS 10500 „Specyfikacja dla systemu zarządzania antykorupcyjnego (SZAK)” pozwala wykazać, że organizacja wdrożyła rozsądne i proporcjonalne środki zapobiegające korupcji.
Prawidłowe wdrożenie wymagań normy potwierdza zobowiązanie do utrzymywania zachowań etycznych, co stanowi ważny element ładu korporacyjnego dobrze zarządzanych organizacji.  Pozwala to na utrzymanie dobrej reputacji organizacji i unikanie potencjalnie korupcjogennych transakcji.
Kurs, prowadzony przez doświadczonych wykładowców, prowadzi przez kolejne etapy wdrożenia skutecznego SZAK, wykorzystując ćwiczenia praktyczne, prace grupowe i dyskusje. Materiały pomocnicze stanowią rodzaj podręcznika i zawierają główne dokumenty i informacje do wykorzystania w procesie wdrażania systemu.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88 Kto jest adresatem szkolenia:

Wszystkie osoby związane z zarządzaniem antykorupcyjnym, w tym:

 • Osoby odpowiedzialne za kwestie etyczne, ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem i zgodnością, systemy zarządzania, zabezpieczenia antykorupcyjne, zasoby ludzkie, zakupy, dobór dostawców (zwłaszcza w środowisku narażonym na działania korupcyjne),
 • Osoby zajmujące się wdrażaniem systemów zarządzania ryzykiem.

Cele dydaktyczne:

Po ukończeniu kursu, uczestnicy będą w stanie:

 • Określić zagrożenia korupcyjne w swojej organizacji,
 • Rozumieć kluczowe mechanizmy systemu zarządzania zgodnego z normą  BS 10500,
 • Wykazać korzyści dla organizacji, wynikające z wdrożenia SZAK,
 • Określić typowe ramy organizacyjne wdrożenia BS 10500, zgodnie  z cyklem PDCA,
 • Interpretować wymagania normy BS 10500 z perspektywy wdrożenia we własnej organizacji,
 • Przeprowadzić wstępną ocenę własnej organizacji z punktu widzenia zgodności z wymaganiami normy BS 10500.

Uzyskane korzyści:

 • Identyfikacja zagrożeń korupcyjnych w organizacji,
 • Poznanie Systemów Zarządzania Antykorupcyjnego i korzyści płynących z niego dla organizacji, 
 • Przygotowanie organizacji do skutecznego wdrożenia Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego,
 • Pogłębienie wiedzy na temat SZAK,
 • Uzyskanie wytycznych odnoszących się do wdrożenia,
 • Użyteczne materiały.

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • poczęstunek i lunch

 

Pozostałe informacje:

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88