Wymagania i Auditor Wewnętrzny ISO/IEC 27701:2019

Norma ISO/IEC 27701:2019 została stworzona, aby pomóc organizacjom w lepszym zrozumieniu, zarządzaniu i ograniczaniu ryzyka związanego z danymi osobowymi. Norma ISO/IEC 27701: 2019 została opracowana w celu określenia wymagań i dostarczenia wskazówek dotyczących ustanawiania, wdrażania, utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania informacjami o prywatności (SZIP) w formie rozszerzenia do ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 w zakresie zarządzania prywatnością.

Po wdrożeniu przez organizację normy ISO/IEC 27701: 2019 konieczne jest, aby zmierzyć skuteczność jej działań wdrożeniowych oraz lepiej zrozumieć, co działa dobrze, a gdzie są obszary do poprawy. Struktura szkolenia została zaprojektowana w sposób elastyczny, co pozwoli organizacjom reagować na wyniki ich pomiarów, dokonując korekt przy ich wdrażaniu. Uczestnicząc w tym jednodniowym szkoleniu, uczestnik zrozumie, dlaczego pomiar i analiza wdrożenia struktury jest tak ważna i na jakich obszarach audyt wewnętrzny powinien się koncentrować, aby zapewnić jego skuteczność.

Szkolenie to dostarcza informacji na temat auditu wdrożenia ISO/IEC 27701: 2019, aby umożliwić uczestnikowi i jego organizacji zrozumienie, wykrycie, poprawienie i monitorowanie skuteczności tych podstawowych zasad. Uczestnik weźmie udział w ćwiczeniach praktycznych i dyskusjach w grupie, które rozwiną jego zdolność do przeprowadzenia audytu wewnętrznego.

Szukasz alternatywy dla tradycyjnych szkoleń? Wypróbuj Szkolenia online Akademii BSI - Connected Learning Live