Znak BSI Kitemark™ w dziedzinie Zarządzania Aktywami w ramach BIM

Znak BSI Kitemark™ w dziedzinie Zarządzania Aktywami BIM jest punktem odniesienia w zakresie najlepszych praktyk dotyczących zarządzania aktywami za pomocą procesów BIM. Znak ten świadczy o tym, że kierownicy ds. aktywów i kierownicy obiektów wprowadzili BIM do swoich procesów zarządzania aktywami oraz jest to potwierdzenie dokładności i aktualnego charakteru informacji o zasobach.

Przedmiotowy znak pomoże Państwu:

  • zapewnić „pełną historię usługi” dla przyszłych nabywców oraz pomoże zwiększyć wartość aktywów,
  • chronić właściciela aktywów, budując zaufanie do danych dotyczących aktywów,
  • usprawnić planowanie i sporządzanie harmonogramów dotyczących konserwacji,
  • ograniczyć koszty utrzymania przez stosowanie procesów BIM,
  • zarządzać ryzykiem związanym z przestojem lub bezpieczeństwem, umożliwiając konserwację prognostyczną,
  • zwiększyć przejrzystość Zarządzania Obiektami dzięki większej wiedzy i lepszemu wglądowi w zakresie aktywów.


Co nasi klienci sądzą o znaku Kitemark™ w dziedzinie Zarządzania Aktywami w ramach BIM?

Zachęcamy do posłuchania wypowiedzi Navila Shetty’ego i Neila Thompsona z Atkins na temat ich doświadczenia związanego z uzyskaniem znaku Kitemark™ w dziedzinie Zarządzania Aktywami BIM. Przedstawiają oni swoje zdanie w kwestii postrzegania powyższego procesu oraz dlaczego uważają, że był on bardzo ważny dla ich organizacji.

Wypowiedzi w języku angielskim.


Właściciele dużych obiektów, nieruchomości i portfeli aktywów muszą być pewni, że ich aktywa są utrzymywane w efektywny i opłacalny sposób do celów operacyjnych i konserwacyjnych. Opracowaliśmy ten znak Kitemark™, aby zapewnić sektorowi zarządzania aktywami tę gwarancję.