Tham gia vào Liên minh các tiêu chuẩn Anh

Liên minh các tiêu chuẩn Anh (BSS) là tổ chức của người dùng tiêu chuẩn Anh.

Tham gia vào BSS sẽ giúp bạn cập nhật sự phát triển các tiêu chuẩn và việc thực hiện những tiêu chuẩn đó, cũng như việc bạn có thể có lợi ích từ những hướng dẫn, hỗ trợ và những kinh nghiệm thực tế từ người khác trong việc áp dụng những tiêu chuẩn. BSS phản ánh những quan điểm người dùng tới BSI và vận hành thông qua diễn đàn trực tuyến.

Lợi ích bao gồm một mạng lưới liên lạc ở một phạm vi rộng các ngành công nghiệp, thương mại, giáo dục và lợi ích cộng đồng, cơ hội đạt được những lời khuyên và sự hướng dẫn thực tế trong việc áp dụng những tiêu chuẩn đó.


Thành viên IFAN

BSS là một thành viên Liên đoàn quốc tế Người tiêu dùng (IFAN), một hiệp hội những nhóm người tiêu dùng quốc gia, những công ty xuyên quốc gia và những ngành công nghiệp khác cũng như những cơ quan chuyên môn quan tâm đến việc sử dụng các tiêu chuẩn.


Nhóm tiêu chuẩn xây dựng

Nhóm tiêu chuẩn xây dựng (BSG) là một tổ chức người dùng tiêu chuẩn Anh cho những người có hứng thú với việc tiêu chuẩn hóa xây dựng.

BSG tổ chức cuộc họp hàng tháng tại trung tâm Luân Đôn. Tất cả các thành viên BSS được đón chào tại buổi họp, nơi mà hàng loạt những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn hóa trong ngành công nghiệp xây dựng được tranh luận. Để có thêm thông tin, xin mời liên hệ bss@bsigroup.com.

 


Thành viên BSS

Thành viên BSS chỉ dành cho cá nhân và không phải thành viên BSI. Xin vui lòng ghé thăm khu vực BSS trên trang điện tử Hội đồng trực tuyến để tìm hiểu thêm thông tin và tham gia với chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu đăng ký trong phần “Về BSS”.