Cung cấp kiến thức thực hành tốt nhất

Kiến thức là cốt lõi ở mọi doanh nghiệp thành công. Điều này luôn luôn đúng, nhưng có nhiều thông tin hơn tại sổ tay chúng tôi, những kiến thức thực sự có thể rất khó hiểu. Làm thế nào bạn có thể chắc chắn doanh nghiệp, tổ chức của bạn có thể có những kiến thức có sẵn một cách tốt nhất.

Kiến thức không chỉ là thông tin; mà còn là chất lượng. Kiến thức là điều gì đó bạn tin tưởng, một cái gì đó bạn có thể dựa vào và đưa ra quyết định xa hơn một cách an toàn.

Các tiêu chuẩn Anh là kiến thức. Chúng là những kiến thức được đúc kết từ kinh nghiệm và chuyên môn, được tập hợp một cách cẩn thận theo khuôn mẫu, thử nghiệm, kiểm tra linh hoạt và năng động.

Những kiến thức về tiêu chuẩn Anh đã được mài giũa bởi quy trình những bình luận và cố vấn cũng như thể hiệnđồng lòng, nhất trí tất cả mọi người, những người đã cống hiến cho tiêu chuẩn đó. Chúng tôi xem xét lại tiêu chuẩn này một cách thường xuyên và luôn cập nhật nó. Bạn có thể tự tin đó cũng là những kiến thức mà người khác sử dụng như một điểm tựa cho những quyết định; đối tác, nhà cung cấp của bạn, khách hàng và đối thủ cạnh tranh của họ.

Bạn có thể sử dụng những kiến thức về các tiêu chuẩn từ chúng tôi và những xuất bản khác để bổ sung cho kiến thức mà bạn đã có, hoặc làm điểm tựa cho những kiến thức rộng hơn mà bạn muốn tạo ra. Những kiến thức chúng tôi ở đây là để cho bạn sử dụng trong doanh nghiệp, theo bất kỳ cách nào phù hợp với bạn nhất. Tuy nhiên bạn sử dụng nó, có thể bạn sẽ phụ thuộc vào nó.