BSI được công nhận là Cơ quan Tiêu chuẩn quốc gia Vương Quốc Anh

BSI được công nhận là Cơ quan Tiêu chuẩn Quốc gia Vương Quốc Anh (NSB) bởi Chính phủ Anh. Công bố này chính thức được hệ thống hóa trong Biên bản ghi nhớ (MoU) giữa Chính phủ Vương quốc Anh và Viện Tiêu chuẩn Anh, đề cập đến việc BSI hoạt động như là Cơ quan Tiêu chuẩn Quốc gia Vương quốc Anh.

Biên bản ghi nhớ công nhậ BSI như là thành viên Anh quốc của các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn ISO và IEC; các tổ chức tiêu chuẩn châu Âu, CEN và CENELEC; và như Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc gia (NSO
tham gia đại diện cho Vương quốc Anh trong ETSI.

Biên bản ghi nhớ xác định một số trách nhiệm chính cho BSI như là NSB. Các thành viên các cơ quan tiêu chuẩn quốc tế và châu Âu cũng đòi hỏi một số trách nhiệm cụ thể. Ngoài ra, có một số quy định công việc BSI được xác định thông qua các rào cản kỹ thuật trong Tổ chức Thương mại Thế giới vào Hiệp định thương mại (TBT), mà Chính phủ Vương quốc Anh là một bên ký kết.

Hầu hết trách nhiệm cơ bản mỗi ngày được thực hiện thông qua BSI Publishing Ltd, một công ty con thuộc sở hữu BSI. Sự cung cấp Thỏa thuận Dịch vụ tạo ra một khuôn khổ mà điều này có thể được theo dõi có hệ thống.

Giám đốc Tiêu chuẩn NSB có trách nhiệm và được quản lý trong nhóm chính sách đối ngoại. Nó nhận được một số nguồn tài trợ từ chính phủ Anh công nhận những công việc được thực hiện vì lợi ích công đồng.

Phạm vi chính xác các hoạt động được coi là thuộc NSB được liệt kê trong Bộ luật ứng xử BSI.