Các liên kết

Hiệp hội các Nhà Xuất bản Trực tuyến

BSI là một thành viên liên kết của Hiệp hội các Nhà Xuất bản Trực tuyến; các thành viên khác bao gồm VNU, Emap, Which, News Internation, Reed Business Information, The Economist, Channel 4 và BBC.

Thành viên AOP được dành cho các công ty mô hình kinh doanh chính là tạo ra nội dung xuất bản duy nhất trực tiếp hướng đến cho người tiêu dùng, thông qua trang web ( 'trang đích') và những phương thức kỹ thuật số khác.

Hiệp hội các Nhà xuất bản trực tuyến Anh Quốc (AOP) là một cơ quan ngành đại diện cho những công ty xuất bản trực tuyến tạo ra nội dung gốc, có thương hiệu, và chất lượng. AOP bảo vệ quyền lợi của khoảng 160 công ty xuất bản hoạt động đa dạng trong ngành nghề bao gồm báo chí và xuất bản tạp chí, truyền hình, phát thanh, và phương tiện truyền thông trực tuyến. Họ cùng nhau xuất bản khoảng 1.150 ấn phẩm và những trang web của họ thu hút hơn năm tỷ lượt truy cập mỗi tháng.

AOP được thành lập vào năm 2002, đáp ứng với sự phát triển của Internet như một phương tiện xuất bản, cùng tốc độ thay đổi tạo ra những thách thức riêng của chính nó: làm thế nào các nhà xuất bản giữ vững vị trí của mình trong thời đại kỹ thuật số? Làm thế nào người sử dụng tương lai (người đọc, người xem, người nghe, người đóng góp) sẽ muốn tìm và sử dụng nội dung từ đó? Liệu họ có tự tạo riêng cho chính mình?

AOP đại diện như tiếng nói thống nhất cho ngành công nghiệp và chính phủ, đặc biệt đặt ra vấn đề và các mối quan tâm liên quan đến tất cả các lĩnh vực của xuất bản trực tuyến. AOP xuất bản nghiên cứu gốc, tổ chức các diễn đàn, các giải thưởng và các hội nghị, bao gồm một loạt các chủ đề từ trả-theo-nội dung, mô hình đăng ký và bảo vệ dữ liệu, thông qua bản quyền, quản lý nội dung, công nghệ mới và đo lường khán giả.


Hiệp hội các Nhà Xuất bản Dữ liệu

BSI cũng là một thành viên của Hiệp hội Các nhà xuất bản dữ liệu (DPA). Các DPA đại diện cho sự tốt nhất ở Vương Quốc Anh trong việc xuất bản dữ liệu và các lưu trữ; biểu tượng của DPA mang lại sự bảo đảm tính trung thực trong biên tập và thương mại. Nó không chỉ đảm bảo rằng cả người dùng và nhà quảng cáo có được một thỏa thuận công bằng, nó còn chịu trách nhiệm từ các nhà xuất bản có trách nhiệm.

Kể từ năm 1970, DPA cơ bản đã tồn tại để thúc đẩy và bảo vệ lợi ích của tất cả các công ty hoạt động trong ngành xuất bản lưu trữ, dữ liệu và tìm kiếm. Ngày nay, ngành này đóng góp hơn 1 tỷ Bảng Anh cho nền kinh tế Anh Quốc.

DPA tồn tại để:

  • Bảo vệ và đại diện quyền lợi của các nhà xuất bản dữ liệu có thêm lưu trữ hợp pháp
  • Thúc đẩy cơ sở dữ liệu và lưu trữ như truyền thông quảng cáo và là nguồn của thông tin
  •  Nâng cao tiêu chuẩn và vị thế chuyên nghiệp của ngành xuất bản dữ liệu và lưu trữ ở Vương Quốc Anh
  • Duy trì và áp dụng Quy tắc Làm việc chuyên nghiệp là cần thiết để bảo vệ lợi ích của các nhà xuất bản lưu trữ hợp pháp cũng như của công chúng
  • Thúc đẩy mối liên kết về quyền lợi chung giữa các nhà xuất bản lưu trữ và cơ sở dữ liệu thông qua cách hoạt động như một diễn đàn trao đổi thông tin về kĩ thuật, thương mại và quản trị giữa các thành viên.