Thiết bị Truyền mạch

Thiết bị Truyền mạch

Red Overlay
Vascular medical devices
Vascular medical devices
Red Overlay

Đưa thiết bị truyền mạch của bạn ra thị trường

Là nhà sản xuất thiết bị truyền mạch, bạn phải đảm bảo rằng bạn đáp ứng các yêu cầu quy định liên quan trước khi đưa sản phẩm của mình ra thị trường.

Điều quan trọng là phải làm việc với Tổ chức Công bố của Liên minh Châu Âu hoặc Tổ chức được Phê duyệt của Vương quốc Anh, những đơn vị hiểu rõ chuyên môn trong ngành, có kinh nghiệm để xem xét và xác nhận sản phẩm của Doanh nghiệp đã sẵn sàng đưa ra thị trường.

  • Tổ chức Công bố - BSI Hà Lan (2797) - xem xét các thiết bị y tế để đảm bảo chúng tuân thủ các Chỉ thị và Quy định của Châu Âu
  • Tổ chức được Phê duyệt - BSI UK (0086) - cung cấp đánh giá sự phù hợp theo Chương trình UKCA mới

Chúng tôi thực sự hiểu những thách thức mà các nhà sản xuất thiết bị y tế phải đối mặt trong việc đưa các sản phẩm tuân thủ ra thị trường một cách hiệu quả và an toàn. Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ đánh giá sản phẩm linh hoạt, cung cấp cho Doanh nghiệp các lộ trình hiệu quả để đưa sản phẩm đạt yêu cầu ra thị trường.Martiza Carballo

Gặp gỡ Chuyên gia của chúng tôi

Là một nhà sản xuất thiết bị truyền mạch, một trong những thách thức lớn nhất của Doanh nghiệp khi thâm nhập hoặc tiếp tục tăng trưởng trong thị trường này là vận hành quy trình quản lý một cách hiệu quả. Năng lực thực tế mạnh mẽ, có sự thống kê liên tục chứng minh sự an toàn và hiệu suất của thiết bị để xác nhận các tuyên bố về sản phẩm, mục đích sử dụng và lượng bệnh nhân dự kiến mà thiết bị có khả năng đáp ứng là điều cần thiết để đảm bảo cho sự thành công của đầu ra thiết bị y tế.

Các chuyên gia kỹ thuật mạch máu của chúng tôi là các chuyên gia về sản phẩm được đào tạo chuyên sâu để làm việc với các nhà sản xuất thiết bị truyền mạch và hiểu rõ các chi tiết cụ thể của các thiết bị phức tạp này. Chúng tôi có kinh nghiệm làm việc với các máy móc, thiết bị, thiết bị cấy ghép, dụng cụ và các sản phẩm khác được sử dụng trong hệ thống mạch máu. Chúng tôi cũng cung cấp đánh giá sự phù hợp cho các thiết bị y tế cho tim được sử dụng trong chẩn đoán, phòng ngừa, theo dõi, điều trị và giảm bớt bệnh tật hoặc thương tích. Cũng như trong việc nghiên cứu, thay thế hoặc sửa đổi giải phẫu liên quan đến hệ tim mạch. Khi cần có thêm kiến thức chuyên môn, chúng tôi cộng tác với các chuyên gia nội bộ của chúng tôi từ tất cả các lĩnh vực về thiết bị y tế.


Vascular brochure