Safe Quality Food (SQF)

Safe Quality Food (SQF)

Tiêu chuẩn đảm bảo thực phẩm được chuẩn bị và xử lý an toàn

Tiêu chuẩn đảm bảo thực phẩm được chuẩn bị và xử lý an toàn

Red Overlay
Red Overlay

The Safe Quality Food Program

Chương trình Thực phẩm Chất lượng An toàn (SQF) là một chứng nhận an toàn thực phẩm được công nhận bởi Tổ chức Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI) bao gồm tất cả các giai đoạn của chuỗi cung ứng thực phẩm thông qua các mã ngành cụ thể, từ sản xuất sơ cấp đến sản xuất, phân phối, đóng gói và bán lẻ thực phẩm.

Mã SQF gần đây đã được sửa đổi thành Phiên bản 9. Vì Mã SQF bao gồm toàn diện tất cả các lĩnh vực của chuỗi cung ứng thực phẩm, bạn có thể linh hoạt để chọn các tiêu chí chứng nhận phù hợp nhất từ các tiêu chí sau:

Benefits of adoption

Chứng nhận SQF sẽ thể hiện cam kết của bạn đối với một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm dựa trên rủi ro, phòng ngừa, với các lợi ích bổ sung là:

  • Ghi nhận cam kết của các tổ chức của bạn đối với chương trình chứng nhận an toàn thực phẩm thực hành tốt nhất GFSI, cung cấp cho khách hàng, người tiêu dùng, cơ quan thực thi chính phủ và cơ quan thương mại của bạn sự đảm bảo rằng các hệ thống kiểm soát hiệu quả được áp dụng
  • Cải tiến quy trình thông qua việc chủ động xác định và quản lý các mối nguy về an toàn thực phẩm và các yêu cầu quy định để tránh thu hồi hàng tồn kho, thu hồi thị trường và làm lại
  • Các tùy chọn để thêm các thuộc tính chất lượng vào chứng nhận của bạn, cho phép sử dụng lá chắn chất lượng để hiển thị trên sản phẩm và hoạt động tiếp thị
  • Ứng dụng nhất quán trên các trang web, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đo điểm chuẩn nội bộ và quản lý rủi ro chiến lược cho các hoạt động trên nhiều địa điểm
  • Hỗ trợ bổ sung do SQFI cung cấp với trung tâm hỗ trợ và dịch vụ khách hàng toàn thời gian, quyền truy cập vào các hội thảo trên web miễn phí hỗ trợ việc triển khai và duy trì Hệ thống SQF và phản hồi của nhà bán lẻ về mối quan tâm của người tiêu dùng để giúp bạn đi trước các đối thủ cạnh tranh một bước

The journey to certification

Phát triển hệ thống an toàn thực phẩm của bạn theo các yêu cầu của Bộ luật SQF là một mục tiêu có thể đạt được đối với tổ chức của bạn. Các bước đầu tiên để phát triển và triển khai hệ thống SQF bao gồm;

Bước 1: Tải xuống Mã SQF, tài nguyên áp dụng và đào tạo cho tổ chức của bạn từ SQF website

Bước 2: Đăng ký công ty của bạn trong cơ sở dữ liệu SQF database

Bước 3: Chỉ định một nhân viên làm Người thực hiện SQF, người sẽ là chuyên gia nội bộ của bạn về SQF để hướng dẫn việc phát triển, lập tài liệu và triển khai hệ thống an toàn thực phẩm SQF của bạn 

Mã SQF áp dụng cho tổ chức của bạn sẽ trình bày chi tiết tất cả các yêu cầu và thông lệ cần được đưa vào hệ thống an toàn thực phẩm được lập thành văn bản của bạn để đạt được chứng nhận cho SQF. Làm việc với Người thực hiện SQF được chỉ định, bạn sẽ cần ghi lại các chính sách và thủ tục mới hoặc sửa đổi tài liệu hiện có của mình theo các yêu cầu của SQF để thêm thông tin bổ sung có thể được yêu cầu. Sau khi hoàn thành việc này, bạn có thể tiếp tục hành trình để đạt được chứng chỉ SQF.

Bước 4: Chọn loại chứng nhận của bạn từ sự lựa chọn của Các nguyên tắc cơ bản về an toàn thực phẩm, Kế hoạch an toàn thực phẩm dựa trên HACCP (theo tiêu chuẩn GFSI) hoặc Mã chất lượng và an toàn thực phẩm toàn diện. Điều này sẽ phụ thuộc vào ngành của bạn và cũng như nếu bạn tự nguyện chọn thực hiện một cuộc đánh giá chứng nhận lại không báo trước hàng năm. Xem thêm tại SQF unannounced audit protocol. Các cơ sở được chọn sẽ được công nhận trên chứng chỉ SQF là "Cơ sở chọn lọc của SQFI." Tất cả các cơ sở khác sẽ có một (1) cuộc đánh giá chứng nhận lại không báo trước, ba (3) năm một lần. Việc đánh giá này sẽ diễn ra trong khoảng thời gian 60 ngày, được tính là 30 ngày kể từ ngày "ngày đánh giá tiếp theo". Bấm vào đây để tải về form cung cấp ngày loại trừ của bạn.

Bước 5: Yêu cầu BSI gởi báo giá đánh giá chứng nhận

Bước 6: Tiến hành đánh giá thử để xác định bất kỳ khoảng cách nào giữa hệ thống, thực tiễn của bạn và yêu cầu của SQF để chuẩn bị cho đánh giá chứng nhận chính thức. Bảng kiểm tra tự đánh giá có sẵn tại SQF website.

Bước 7: Lên lịch đánh giá chứng nhận với BSI

Bước 8: Hoàn thành đánh giá chứng nhận của bạn bao gồm xem xét tài liệu và đánh giá cơ sở

Nhận Chứng nhận SQF khi tổ chức đạt cấp độ C-Complies trở lên mà không có điểm không phù hợp nào chưa được khắc phục.

Why BSI?

BSI tin rằng thế giới nên được cung cấp thực phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm được công nhận trong ngành. Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ chứng nhận an toàn thực phẩm và quản lý rủi ro để giúp tất cả các tổ chức trong chuỗi cung ứng thực phẩm đạt được sự tuân thủ và thực tiễn tốt nhất trong ngành để phát triển kinh doanh của họ.

Chúng tôi là nhà cung cấp chứng nhận và an toàn thực phẩm hàng đầu với năng lực đánh giá sâu rộng và khả năng thực hiện các cuộc đánh giá tổng hợp đối với một loạt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trên toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm và đồ uống - bao gồm cả các tiêu chuẩn được GFSI công nhận.

Giải pháp dịch vụ của chúng tôi về an toàn thực phẩm bao gồm phần mềm chứng nhận, đào tạo, đánh giá và chuỗi cung ứng, cung cấp cho bạn và khách hàng sự đảm bảo và cho phép bạn quản lý rủi ro hiệu quả hơn.