ISO 55001:2014 Quản lý tài sản

Nếu tổ chức của bạn có nhiều tài sản tại trung tâm các doanh nghiệp, bạn sẽ biết rằng một chiến lược quản lý tài sản hiệu quả, bất kể tài sản tài chính, vật chất hoặc tổ chức, nên đóng góp để cho kết quả hoạt động tốt hơn, hiệu quả và cuối cùng là kết quả sau cùng của bạn.


Quản lý tài sản ISO 55001 thay thế PAS 55

Thay thế PAS 55, Quản lý tài sản - đã được chứng minh là một trong những tiêu chuẩn phổ biến nhất mọi thời đại - ISO 55001, kèm theo tiêu chuẩn ISO 55000 'Tổng quan, nguyên tắc và thuật ngữ' và ISO 55002 'Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO 55001' sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đạt được các lợi nhuận ròng tốt nhất có thể từ tài sản trong khi giảm chi phí sở hữu. Với sự khác biệt chính là PAS 55 chỉ tập trung vào tài sản vật chất trong khi tiêu chuẩn ISO 55001 phản ánh xem xét tất cả các loại tài sản tài chính, tổ chức và vật chất.


ISO 55001 là gì?

Một bộ tiêu chuẩn quốc tế mới đã được tạo ra để hướng dẫn trong chuẩn mực thực hành quản lý tài sản. ISO 55001 tập trung vào việc giúp bạn phát triển một hệ thống quản lý tài sản có vòng đời chủ động. Điều này hỗ trợ tối ưu hóa tài sản và làm giảm tổng chi phí sở hữu trong khi giúp bạn đáp ứng kết quả kinh doanh cần thiết và các yêu cầu an toàn.

 

Những lợi ích của ISO 55001 là gì?

Một hệ thống quản lý tài sản cung cấp một cách tiếp cận thực tế tốt nhất có cấu trúc để quản lý vòng đời của tài sản.

  • Giảm rủi ro gắn liền với quyền sở hữu tài sản - bất cứ điều gì từ chi phí bảo dưỡng không cần thiết và không hiệu quả để phòng ngừa tai nạn (vụ nổ tại nhà máy khí là một ví dụ)
  • Cải thiện chất lượng đảm bảo cho khách hàng/nhà quản lý - nơi tài sản đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp, chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
  • Mua lại doanh nghiệp mới - các bên liên quan đạt được sự tin tưởng từ sự hiểu biết rằng một chiến lược được đặt ra để đảm bảo tài sản đáp ứng an toàn cần thiết và các yêu cầu kết quả hoạt động.
  • Hỗ trợ phát triển kinh doanh quốc tế - chứng minh các yêu cầu của hệ thống quản lý tài sản được quốc tế công nhận đang được đáp ứng.

Nghiên cứu khách hàng – Scottish Water

Scottish Water là một trong năm nhà máy nước lớn nhất tại Anh, cung cấp các dịch vụ về nước và nước thải quy định đến năm triệu khách hàng trong 2,4 triệu hộ dân và 124.000 doanh nghiệp. Trọng tâm chính của Scottish Water là đầu tư vào cơ sở hạ tầng, duy trì và nâng cấp tài sản vật chất để hỗ trợ trong việc cung cấp nước uống sạch.


Khóa đào tạo phổ biến về ISO 55001

 

Chúng tôi sử dụng kỹ thuật học tập tăng tốc để chắc chắn bạn hiểu đầy đủ về ISO 55001. Và chúng tôi đặt việc học của bạn vào hoàn cảnh tổng hợp của việc giảng dạy trên lớp, hội thảo và các buổi học tương tác.