Hướng dẫn Quản Lý ISO 9001:2008

Hệ thống quản lý chất lượng mang lại lợi ích kinh doanh lâu dài. Hãy nắm bắt những yếu tố này và nhiều hơn nữa với khóa học tại chỗ Hướng dẫn Quản Lý ISO 9001:2008  được giảng dạy tại công ty của chúng tôi.

Tìm hiểu làm thế nào khung chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 có thể đem lại cho khách hàng sự tự tin và bạn chia sẻ thị trường. Hiểu được phạm vi, tác động và tầm quan trọng của tiêu chuẩn chất lượng quốc tế này và nhận ra làm thế nào bạn có thể đạt được và duy trì nó trong tổ chức. Nếu bạn thể hiện cam kết cho chất lượng này, bạn có thể cắt giảm chi phí, quản lý rủi ro và đạt được cải tiến liên tục.

Chương trình Hướng Dẫn Quản Lý của chúng tôi tóm lược nội dung trên một cách chi tiết, giúp bạn có các quyết định chiến lược đúng về chứng nhận ISO 9001: 2008.

Khóa học được giảng dạy tại doanh nghiệp và được thiết kế phù hợp theo nhu cầu 

 

Tôi sẽ được lợi gì?

  • Lợi ích từ đào tạo chất lượng hiệu quả trong tổ chức
  • Có thể triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008
  • Trao quyền cho quản lý và nhân viên đưa ra quyết định chiến lược tiêu chuẩn ISO 19001: 2008
  • Thúc đẩy nhân viên và tăng niềm tin của khách hàng
  • Cắt giảm các chi phí thông qua đào tạo tại công ty và các quy trình quản lý chất lượng tốt hơn

 

“ISO 9001 đem lại cho chúng tôi khung tiêu chuẩn cho cải tiến liên tục và chúng tôi có thể thực hiện hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả và hiệu quả hơn nữa”