Bộ công cụ cho tiêu chuẩn

Làm nổi bật những sản phẩm chính và đạt được giá trị từ những công cụ được thiết kế riêng của chúng tôi; đảm bảo bạn có được kết quả tốt nhất mà chứng nhận ISO 9001 mang lại.


Chúng tôi là ai?

Một cách để đem lại sự hỗ trợ và hướng dẫn cho bạn chứng nhận chất lượng mà bạn cần. Chúng tôi đã phát triển những danh sách bộ công cụ mới sử dụng những sản phẩm chính trong danh mục của ISO 9001 để giúp đỡ khách hàng xem xét việc thực hiện ISO 9001 vào tổ chức của họ.

Đưa ra quyết định về quản lý chất lượng là một cam kết lớn và quan trọng. Và đó là lý do tại sao danh sách bộ công cụ mới của chúng tôi đem lại cho bạn sự chọn lựa những sản phẩm cụ thể mà không cần mua một sản phẩm riêng rẽ. Thêm vào đó, đây cũng là cách đơn giản để tập hợp tất cả những công cụ bạn cần và hỗ trợ bạn bất cứ nơi đâu bạn đến trên hành trình chứng nhận.

Bộ công cụ ISO 9001 đem những dịch vụ đánh giá lại với nhau, những tiêu chuẩn và các ấn phẩm, đào tạo và một công cụ trực tuyến. Những dịch vụ này được thiết kế cho tổ chức của bạn nhằm giúp đỡ hệ thống quản lý chất lượng, kiến thức và năng lực thông qua việc đào tạo, kinh nghiệm và tăng năng suất cũng như hoạt động đánh giá.


Bộ công cụ và giá cả

BSI đã tạo ra năm bộ công cụ khác nhau cho tất cả các mức độ - cho dù bạn là một người hoàn toàn mới với chứng nhận ISO 9001, thu thập thông tin hoặc sẵn sàng để làm việc với chúng tôi về chứng nhận. Chúng tôi có những giải pháp mà bạn cần.

Chúng tôi đưa ra một sản phẩm đơn giản thông qua gói đánh giá, chứng nhận, các tiêu chuẩn, đào tạo và những công cụ trực tuyến để: 

 

 • Định hướng chất lượng, hoạt động đánh giá và tốc độ trong thị trường 
 • Hỗ trợ khách hàng trong việc giảm chi phí
 • Đem lại sự cải tiến thường xuyên
 • Quản lý rủi ro
 • Nâng cao năng lực của tổ chức
 • Bảo vệ thương hiệu của bạn thông qua việc cải thiện tính năng truy cập thông tin

 


Danh mục các gói sản phẩm và mô tả

 • Gói thông tin

Một bộ sưu tập về những tài liệu hỗ trợ để giúp đỡ khách hàng hiểu về những lợi ích và thực hành về ISO 9001. Những tài liệu này bao gồm một bản hướng dẫn sản phẩm, danh mục kiểm tra tự đánh giá, tài liệu hoạch định dự án và danh mục liệt kê các ví dụ về doanh nghiệp


 • ISO 9001:2008

Một bản sao chép về tiêu chuẩn vạch ra những yêu cầu để chắc chắn bạn đáp ứng những yêu cầu đó.

 


 • Hiểu về ISO 9001 và hệ thống quản lý chất lượng dựa trên quy trình. 

Một ấn phẩm giải thích tiêu chuẩn theo những thuật ngữ kinh doanh giúp bạn áp dụng tiêu chuẩn đó và tổ chức của bạn, đáp ứng những mục tiêu và đáp ứng các yêu cầu.


 • Một phiếu giảm giá £100 cho khóa đào tạo (có giá trị trong vòng 12 tháng)

Phiếu giảm giá có thể áp dụng với bất cứ khóa đào tạo nào của BSI về ISO 9001


 • Địa điểm khóa đào tạo giới thiệu về tiêu chuẩn (có giá trị trong 12 tháng)

Bạn sẽ nhận được một phiếu danh sách bảng giá cho khóa đào tạo Giới thiệu. Hãy chọn từ rất nhiều địa điểm và thời gian và đăng ký với người đại diện bán hàng của bạn.

 • Kiểm tra sức khỏe (có giá trị 12 tháng)

Dịch vụ này nhận ra những sai sót giữa các hệ thống quản lý hiện thời của bạn và những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 - và giúp bạn vạch ra các bước bạn cần để có được sự công nhận. Xin vui lòng đăng kí với đại diện bán hàng của bạn.

 


 • Khóa học trực tuyến

ISO 9001 có ý nghĩa gì đối với chúng tôi: Tăng tốc khóa đào tạo quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và khóa học trực truyến được công nhận giải thích các tiêu chuẩn và làm thế nào để đạt được chứng nhận đó.

 


 • Truy cập hội thảo trực tuyến

Hãy truy cập chương trình hội thảo trực tuyến để giải thích quy trình ISO 9001 từ việc giới thiệu đến đánh giá. Bạn có thể chia sẻ những quy trình này với doanh nghiệp của bạn.


 • BSI ISO 9001 về việc tự đánh giá và công cụ hoạch định dự án (có giá trị 12 tháng).

 

Khóa học này giúp bạn thiết lập hệ thống của bạn, truy tìm nguồn gốc quá trình và xác định trách nhiệm. Nó bao gồm một bản sao chép về tiêu chuẩn.