BSI Excellerator

Công cụ thương hiệu mới của BSI cho phép bạn đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu của ngành công nghiệp của bạn một cách hiệu quả và dễ dàng mà không tốn thêm chi phí.


Tất cả về BSI Excellerator mới

Báo cáo Excellerator độc đáo của chúng tôi nhìn vào cách các hệ thống quản lý chất lượng của bạn đang hoạt động và cung cấp cho bạn với các phân tích chi tiết.

Nó sẽ cho bạn biết hệ thống quản lý chất lượng của bạn đang làm việc tốt như thế nào, và điểm chuẩn kết quả hoạt động của bạn so với các tổ chức khác trong lĩnh vực của bạn. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể đánh giá bạn so với xu hướng công nghiệp, kết hợp đánh giá kết quả hoạt động với một phân tích về rủi ro có thể phải đối mặt với tổ chức của bạn.

Với kiến thức này, bạn có thể đưa ra quyết định để ngăn chặn và giảm thiểu những rủi ro này. Bạn cũng có thể thay đổi mọi thứ trong lĩnh vực mà bạn có thể không được thực hiện cũng như các bạn có thể - hoặc nhận ra thế mạnh hiện nay của mình để bạn có thể đảm bảo vị thế của mình luôn như vậy .


Excellerator làm việc như thế nào?

  • Chúng tôi thu thập thông tin về những lợi ích bạn nhận được từ hệ thống quản lý của mình và so sánh với mức trung bình của ngành công nghiệp của bạn.
  • Dựa trên những kết quả giám định của chúng tôi thực hiện khi họ đánh giá hệ thống của bạn, chúng tôi nêu bật các khu vực bị lặp lại của các điểm yếu trong hệ thống của bạn.
  • Chúng tôi so sánh các kết quả với mức trung bình của ngành công nghiệp, do đó bạn có thể hiểu được phát hiện của bạn trong bối cảnh của những thách thức phải đối mặt với các tổ chức khác trong lĩnh vực của bạn.
  • Dựa trên kinh nghiệm của chúng ta về đánh giá hàng ngàn tổ chức, chúng tôi có thể làm nổi bật điểm tổ chức phải đối mặt với những thách thức tương tự như bạn cũng phải đối mặt với những thách thức khác với hệ thống quản lý của mình.
  • Điều này có thể giúp bạn hiểu những rủi ro cho hệ thống của bạn và các nguyên nhân gốc rễ của một số các thách thức bạn phải đối mặt.

 


Tại sao phải đo lường các hệ thống quản lý?

Bởi vì hệ thống quản lý làm lợi cho doanh nghiệp. Chúng tôi đã yêu cầu hơn 10.000 khách hàng của chúng tôi trên toàn thế giới để đo lường lợi ích mà họ nhận được từ các hệ thống quản lý chủ chốt của họ, ví dụ như chứng nhận ISO 9001. Đây là những gì họ nói với chúng tôi:

  • 75% cải thiện hiệu suất kết quả hoạt động với chứng nhận ISO 9001
  • 74% cho biết danh tiếng của họ đã phát triển với tiêu chuẩn ISO 14001
  • 85% cải thiện kết quả hoạt động các bên liên quan với tiêu chuẩn ISO / IEC 27001. *

Mục đích của chúng tôi là xây dựng trên những cải tiến và giúp bạn tối đa hóa chúng

* Nguồn: Nghiên cứu BSI Excellerator quốc tế 2011