Ứng dụng Kitemark và quá trình chứng nhận

Trở thành Giấy phép Kitemark

Bằng việc trở thành giấy phép Kitemark, bạn đang thể hiện cam kết để cung cấp chất lượng phù hợp cho khách hàng và doanh nghiệp bạn. Sự toàn vẹn danh tiếng và chất lượng Kitemark là một quy trình nghiêm ngặt. Tuy nhiên, chúng tôi ở đây để giúp đỡ bạn ở mọi giai đoạn.

Các bước quan trọng để áp dụng

 • Lựa chọn phương án Kitemark thích hợp
 • Yêu cầu báo giá
 • Gửi đơn ứng tuyển (trực tuyến hoặc văn bản)
 • Thử nghiệm sản phẩm/dịch vụ ban đầu
 • Đánh giá trang web ban đầu
 • Cấp Giấy phép Kitemark
 • Biểu tượng Kitemark có thể được sử dụng trên nguyên liệu sản phẩm và marketing 

Gói Kitemark bao gồm những gì?

 • Giấy phép BSI hoặc cho phép sử dụng từ Kitemark và logo gắn với sản phẩm hay  dịch vụ Kitemark.
 • Kit Công cụ Marketing Kitemark với đĩa CD logo
 • Tự động được liệt kê trong danh mục cổng thông tin người tiêu dùng  www.kitemark.com
 • Tùy chọn cho thông cáo báo chỉ bởi cơ quan PR chúng tôi
 • Tùy chọn để mua hàng Kitemark cho nhân viên bạn