Pressure Equipment Directive (PED)

Là cơ quan thông báo được chỉ định, BSI chứng nhận để cung cấp toàn bộ chứng nhận bảo hiểm chất lượng PED hoặc thanh tra/giám sát sản phẩm để bạn có thể đóng nhãn hiệu CE đối với thiết bị áp lực. PED bao gồm xác nhận thiết kế, chọn nguyên vật liệu, thực hành sản xuất/ chế tạo và chuyên môn, giám định sản phẩm,  dán nhãn và biên soạn hướng dẫn sử dụng.

Tôi tuân thủ PED như thế nào?

PED đem lại cho nhà cung cấp 14 lựa chọn đánh giá tính phù hợp khác nhau cho thiết bị áp lực mà qua đó các nhà sản xuất thiết bị áp lực được phép chứng minh sự tuân thủ các biến số về Đảm bảo chất lượng, Thanh tra trực tiếp hoặc Giám sát thử nghiệm được cung cấp bởi Cơ quan thông báo.

Công ty đã tuân thủ ISO 9000 có thể tận dụng hệ thống chất lượng hiện thời của họ và sử dụng nó như một nền tảng để thỏa mãn các yêu cầu an toàn cần thiết PED. Nếu nhà cung cấp không được công nhận một cách chính thức về các tiêu chuẩn ISO 9000, BSI có thể cung cấp các dịch vụ cơ quan thông báo theo phương pháp PED QA.

Đối với văn bản luật được thay thế, PED cho phép thanh tra/ giám sát trực tiếp cơ quan thông báo đối với thiết bị áp lực để thể hiện sự tuân thủ đối với những dịch vụ mà BSI cung cấp.

BSI có thể cung cấp:

 • Sự hỗ trợ về việc chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật
 • Chuẩn bị hệ thống chất lượng tuân thủ PED
 • Xem xét phân tích sai sót
 • Tiêu chuẩn quy trình hàn đối với ASME IX và/hoặc BS EN ISO 15614, và tiêu chuẩn thợ hàn ASME IX và/hoặc BS EN 287
 • Tiêu chuẩn quy trình hàn gia nhiệt đối với cả ASME IX và BS EN 13134, và tiêu chuẩn máy hàn ASME IX và BS EN 13133
 • Phê duyệt việc thẩm định nguyên vật liệu đặc biệt theo Phụ lục 1 phần 4.2b
 • Các khóa đào tạo và hội thảo được sắp xếp đặc biệt

Lợi ích việc sử dụng dịch vụ BSI:

 • Dịch vụ tuân thủ hoàn toàn đối với sản phẩm bao gồm đánh giá thiết kế (mô hình B/B1), từ vòi chống cháy đến lắp đặt công nghiệp
 • Một chuyên gia và đội ngũ PED nhiệt tình để hỗ trợ bạn từng bước trong tiến trình chứng nhận.
 • Kinh nghiệm từ BSI giúp bạn tuân thủ PED trong việc không bị gián đoạn, hoặc tối thiểu hóa gián đoạn trong sản xuất, thẩm tra

 


Tại sao chọn BSI để chứng nhận sản phẩm

Với tư cách là cơ quan được Chỉ định, chúng tôi được tin cậy trên toàn thế giới để đảm bảo rằng các sản phẩm và thiết bị đáp ứng nhiều chỉ thị và chương trình chứng nhận sản phẩm.

 • Kinh nghiệm - BSI là một trong những Cơ quan được Chỉ định toàn diện và được tôn trọng nhất thế giới với chuyên môn và kinh nghiệm vô song trong việc giúp đỡ khách hàng của mình thông qua các quá trình thường phức tạp này.
 • Có thể tiếp cận và sẵn sàng - đội ngũ tận tâm của chúng tôi đã sẵn sàng và chờ đợi để giúp bạn tuân thủ các nhu cầu chứng nhận sản phẩm đã chọn của bạn
 • Tốc độ tiếp cận thị trường - chuyên môn chuyên môn của chúng tôi có nghĩa là BSI có thể cung cấp một trong những dịch vụ đưa ra thị trường với tốc độ nhanh nhất hiện có, mang lại cho bạn lợi thế và khởi đầu vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh của bạn.
 • Tiếp cận thị trường - với tư cách là một tổ chức toàn cầu, BSI có thể giúp bạn tiếp cận các thị trường và chiều hướng kinh doanh trên khắp thế giới thông qua mạng lưới hơn 50 văn phòng toàn cầu và 120 thị trường quốc tế.