CE and UKCA Marking Essentials Training Course

All companies that sell products on the European market must be able to demonstrate that the products meet applicable EU requirements. CE marking is the manufacturer’s declaration to the authorities that the product meets all the requirements placed on it by the relevant Directives. The consequence of not having full control of their CE marking can be costly, especially if there is an incident with the product or if the product fails a market surveillance by the responsible authority.

A distinct but similar set of requirements now exists for the GB market under the new UKCA marking.

This course seeks to provide you with the information and skills to understand CE Marking and UKCA marking Essentials and enable you to comply with a range of Directives and Regulations, along with covering other product legislation. It is aimed at companies who manufacture, import or distribute products for sale or use within the European Economic Area.

How will I benefit?

This course will help you:

  • Gain knowledge of CE marking and UKCA marking and be able to explain it to others
  • Understand how to demonstrate compliance
  • Know how to make a Declaration of Conformity
  • Learn how to complete a technical file
  • Identify an opportunity for improvement

Đào tạo trực tiếp: luôn sẵn sàng khi bạn cần

Khi bạn đã sẵn sàng cho việc đào tạo trực tiếp tại văn phòng BSI, chúng tôi sẵn sàng chào đón bạn.

Khi tất cả chúng ta điều chỉnh thói quen đi lại sau khi kiểm soát dịch, BSI luôn tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm đảm bảo sự chuẩn bị an toàn cho các khóa đào tạo tổ chức tại địa điểm BSI.


Đăng ký sớm cho năm 2023 để được áp dụng chi phí năm 2022

BSI đồng hành cùng các nhân, tổ chức với chi phí ưu đãi - học viên đăng ký bất kỳ khóa đào tạo nào của Học viện BSI 2023 trước ngày 31/12/2022 và thanh toán sẽ được áp dụng mức phí của năm 2022.

Liên hệ đăng ký khóa học ngay hôm nay tại đây hoặc gọi số +84 (28) 3820 0066.

* Chính sách ưu đãi:  

Liên hệ ngay chuyên viên đào tạo BSI để nhận được thông tin ưu đãi áp dụng cho các khách hàng BSI, học viên đăng ký theo nhóm, và các chính sách áp dụng cho từng đối tượng học viên riêng biệt.

Emai ngay hôm nay tại info.vietnam@bsigroup.com hoặc gọi số +84 (28) 3820 0066.