Kỹ năng đánh giá các khóa đào tạo

Mài giũa kỹ năng đánh giá thêm sắc bén và tiến xa hơn trong sự nghiệp với các khóa đào tạo vượt trội về kỹ năng đánh giá chúng tôi. Nếu bạn làm việc với hệ thống quản lý, chúng tôi có thể đưa bạn đến đỉnh cao sự chuyên nghiệp – chúng tôi có tất cả các khía cạnh đánh giá từ các kỹ năng nâng cao để quản lý chương trình, viết báo cáo hoặc giúp bạn đến gần với quản lý cấp cao. Các khóa đào tạo chuyên môn trực tuyến chúng tôi được thiết kế để đem lại cho bạn các công cụ cụ thể liên quan đến vai trò.

Đào tạo cùng chúng tôi, bạn có thể tự hào về hoạch định cẩn thận và tự tin trong việc sử dụng danh mục kiểm tra để đảm bảo đánh giá bạn chặt chẽ và hiệu quả. Cho dù đó là chất lượng, môi trường, năng lượng, an ninh thông tin, hoặc an toàn và sức khỏe nghề nghiệp – bạn có thể tìm hiểu hệ thống quản lý đánh giá nội bộ hoặc tìm hiểu như một chuyên viên tư vấn. Các khóa học chúng tôi có thể được thiết kế cho các nhu cầu và được giảng dạy tại công ty, trực truyến thông qua chương trình cộng đồng.


Đào tạo tại Doanh nghiệp


Khóa đào tạo tại trung tâm

Tất cả các khóa đào tạo tại trung tâm BSI sử dụng phương pháp học tăng tốc bao gồm các bài giảng lý thuyết, bài tập và các bài học tương tác để đảm bảo bạn hiểu đầy đủ về vấn đề.