Kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ của bên thứ nhất để cải thiện hiệu quả hoạt động 

Kiểm toán nội bộ của bên thứ nhất để cải thiện hiệu quả hoạt động 

Red Overlay
Kiểm toán nội bộ
Kiểm toán nội bộ
Red Overlay

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về các dịch vụ kiểm toán nội bộ của BSI

Trong môi trường kinh doanh biến động nhanh chóng hiện nay, bạn cần triển khai các chính sách mạnh mẽ, quy trình và thủ tục vận hành một cách hiệu quả. Không những thế - bạn cũng cần thường xuyên xem xét và quản lý khả năng quản trị để đảm bảo thực hiện hiệu quả. Và đó là vai trò của kiểm toán nội bộ. 

Mặc dù quản lý kiểm toán nội bộ không phải là điều bắt buộc, nhiều tổ chức vẫn lựa chọn cách tiếp cận khách quan, độc lập từ các chuyên gia kiểm toán bên ngoài. Khi đó chúng tôi có thể trợ giúp bạn với dịch vụ kiểm toán nội bộ. 

Đối với các khách hàng không tích cực tham gia dịch vụ kiểm toán chứng nhận bên thứ ba của BSI, chúng tôi có thể cung cấp chương trình kiểm toán nội bộ trong tổ chức của bạn. Là tổ chức toàn cầu với các chuyên gia hiểu rõ những yêu cầu, tập quán và quy tắc địa phương, chúng tôi là đối tác kiểm toán nội bộ mà bạn cần để quản lý rủi ro và thúc đẩy hiệu quả kinh doanh.  

Gears

Các loại hình kiểm toán nội bộ

Chúng tôi có thể cung cấp nhiều loại hình kiểm toán nội bộ theo các quy ước, yêu cầu và tiêu chuẩn quản trị khác nhau. Dịch vụ kiểm toán điển hình là sự kết hợp của:

 • Quy ước hoặc tiêu chí quản trị cụ thể của khách hàng
 • Các yêu cầu liên quan đến hệ thống quản lý, ví dụ như hệ thống quản lý chất lượng dựa trên ISO 9001
 • Các yêu cầu liên quan đến đánh giá quy trình
 • Các yêu cầu tùy chỉnh, bao gồm việc kết hợp các yếu tố kể trên

Cho dù đó là tiêu chí đã được đặt ra từ trước hay kết hợp các yêu cầu bạn muốn chúng tôi thực hiện, chúng tôi sẽ tạo ra một chương trình kiểm toán đáp ứng nhu cầu của bạn - cung cấp khả năng đánh giá trực quan và bảo vệ thương hiệu.

 

Thảo luận xem dịch vụ kiểm toán nội bộ nào phù hợp nhất với tổ chức của bạn

 

Bốn bước kiểm toán nội bộ

Chúng tôi sẽ làm việc thông qua một cách tiếp cận có hệ thống để đánh giá hiệu quả của các quy trình quản lý, kiểm soát và quản trị của bạn. Việc đánh giá này bao gồm: 

 • Bước 1. Tự đánh giá: xác định vị thế của bạn trước khi chúng tôi nghiên cứu chương trình
 • Bước 2. Kiểm toán: sau khi thống nhất chương trình kiểm toán, các nhóm của chúng tôi sẽ đưa ra lịch trình và cung cấp kết quả thu được thông qua báo cáo kiểm toán thích hợp
 • Bước 3. Xem xét: chúng tôi sẽ phối hợp định kỳ để đảm bảo chương trình hoạt động và mang lại kết quả
 • Bước 4. Đánh giá liên tục thường xuyên: không chỉ kiểm toán một lần, chương trình tổng thể của chúng tôi sẽ được điều chỉnh theo yêu cầu của bạn và liên tục xem xét hiệu quả hoạt động 

Lợi ích của việc kiểm toán nội bộ với BSI

 • Nhận được đánh giá độc lập, khách quan
 • Các kiểm toán viên chuyên nghiệp của chúng tôi có nhiều kiến thức về hệ thống quản lý, đánh giá quy trình và chuyên môn ngành
 • Tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách sử dụng chương trình kiểm toán thuê ngoài 
 • Cung cấp dịch vụ kiểm toán nhất quán thông qua mạng lưới toàn cầu của chúng tôi 
 • Hỗ trợ và kiến thức phù hợp với cơ sở - chúng tôi đảm bảo dịch vụ kiểm toán phù hợp với nhu cầu và thị trường địa phương của bạn
 • Chương trình kiểm toán toàn diện - chúng tôi bổ trợ cho đội ngũ của bạn