Giải pháp chuỗi cung ứng

Chuỗi cung ứng của Doanh nghiệp được quản lý tốt như thế nào?

Chuỗi cung ứng ngày càng phức tạp hơn trước đó, họ bị một loạt rủi ro rất lớn. BSI là nhà dẫn đầu trong việc quản lý rủi ro toàn cầu và là địa điểm lý tưởng để giúp bạn loại bỏ những rủi ro này – với những rủi ro mà bạn đã nhận ra và những rủi ro mà bạn vẫn chưa biết.

Dựa trên mạng lưới nhà cung cấp quốc tế, những Tổ chức thường có mạng lưới nhà cung cấp phức tạp. Tính khả thi những doanh nghiệp này phụ thuộc hoàn toàn vào tính khả thi chuỗi cung ứng – đây là lý do tại sao quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả trở thành nhân tố quyết định trong việc vận hành doanh nghiệp thành công.

Trong thị trường toàn cầu ngày nay, một chuỗi cung ứng an toàn, có khả năng phục hồi và được quản lý tốt không còn là mục tiêu ngày một ngày hai, mà nó là cái ngưỡng nhỏ nhất mang tính quyết định đối với bất cứ công ty nào có ý định cạnh tranh thành công trên thương trường quốc tế.

Tại BSI, chúng tôi cung cấp một chuỗi các công cụ an ninh chuỗi cung ứng và một mạng lưới các chuyên gia trên thế giới. Chúng tôi có thể giúp bạn đánh giá rủi ro chuỗi cung ứng một cách tổng quan cũng như các rủi ro tiềm ẩn mà các nhà cung cấp phải đối mặt. Việc kết hợp các công cụ và hệ thống các chuyên gia đánh giá an ninh mang lại kết quả hoạt động và tính hiệu lực trên toàn cầu.

Trung tâm giải pháp chuỗi cung ứng BSI là những khả năng vượt trội đối với mô hình rủi ro chuỗi cung ứng. Chúng tôi đã đưa ra các công cụ phân tích rủi ro chuỗi cung ứng tập trung vào khách hàng toàn diện nhất, chặt chẽ nhất cũng như các dịch vụ ngày nay có sẵn.

Chúng tôi làm việc với ai 

BSI làm việc với hàng nghìn tổ chức trên toàn thế giới để giúp họ quản lý vận hành và các rủi ro đi kèm. Các khách hàng chúng tôi làm việc ở mọi lĩnh vực và họ hoạt động toàn cầu. Họ bao gồm chính phủ Mỹ và các tổ chức chính phủ khác.