Quy trình chứng nhận sản phẩm.

Những gì liên quan tới chứng nhận sản phẩm?

 • Phân tích GAP; nếu bạn cần chúng tôi giúp khi khởi đầu, chúng tôi tư vấn ở bất kỳ lĩnh vực nào có thể sẽ cần chú ý. 
 • Đánh giá tiền khả thi; Nếu muốn được chắc chắn rằng bạn đã sẵn sàng cho đánh giá chính thức.
 • Loại thử nghiệm; thiết kết sản phẩm dựa trên những thông số kỹ thuật tiêu chuẩn liên quan tới cuộc kiểm tra một mẫu thực tế cũng như hiệu quả trong các thử nghiệm. Các kết quả sẽ được ghi nhận trong báo cáo. 
 • Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình chứng nhận bởi một vài nhân viên được đào tạo tốt nhất, giỏi nhất.
 • Nhóm chuyên dụng luôn sẵn sàng qua email, điện thoại
 • Cơ sở lưu trữ tệp kỹ thuật; đây là hồ sơ bao gồm tất cả bằng chứng để chứng minh những tuyên bố tuân thủ như các chứng nhận, các báo cáo, các bản vẽ nhà sản xuất. Thậm chí đối với những hạng mục thấp hơn các sản phẩm, BSI vẫn có thể giúp tạo ra một tệp kỹ thuật, cấp giấy chứng nhận tự nguyện.
 • Tư vấn kỹ thuật, giải thích, yêu cầu các tiêu chuẩn, chỉ dẫn
 • Quản lý khung thời gian, dự án
 • Chứng nhận sản phẩm

Quy trình chứng nhận sản phẩm như thế nào?

 • BSI khởi đầu cuộc điều tra khách hàng để thảo luận các nhu cầu khách hàng, các yêu cầu chỉ dẫn
 • Đơn đăng ký được hoàn tất
 • Báo giá được chuẩn bị dựa trên những thảo luận sớm hơn.
 • Khách hàng ký, gửi lại báo giá nếu đồng ý về nội dung báo giá
 • Các khách hàng gửi tất cả các giấy tờ, mẫu liên quan tới BSI.
 • Thử nghiệm được hoàn thành bởi phòng thí nghiệm, các báo cáo được ra đời
 • Quyết định chứng nhận được đưa ra sau khi thẩm định đánh giá, hoàn thiện báo cáo
 • Bởi bộ phận rủi ro & tuân thủ
 • Khách hàng sau đó được yêu cầu để dán nhãn các sản phẩm với những thông tin phù hợp như được yêu cầu bởi chỉ dẫn.

Tại sao chọn BSI để chứng nhận sản phẩm

Với tư cách là cơ quan được Chỉ định, chúng tôi được tin cậy trên toàn thế giới để đảm bảo rằng các sản phẩm và thiết bị đáp ứng nhiều chỉ thị và chương trình chứng nhận sản phẩm.

 • Kinh nghiệm - BSI là một trong những Cơ quan được Chỉ định toàn diện và được tôn trọng nhất thế giới với chuyên môn và kinh nghiệm vô song trong việc giúp đỡ khách hàng của mình thông qua các quá trình thường phức tạp này.
 • Có thể tiếp cận và sẵn sàng - đội ngũ tận tâm của chúng tôi đã sẵn sàng và chờ đợi để giúp bạn tuân thủ các nhu cầu chứng nhận sản phẩm đã chọn của bạn
 • Tốc độ tiếp cận thị trường - chuyên môn chuyên môn của chúng tôi có nghĩa là BSI có thể cung cấp một trong những dịch vụ đưa ra thị trường với tốc độ nhanh nhất hiện có, mang lại cho bạn lợi thế và khởi đầu vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh của bạn.
 • Tiếp cận thị trường - với tư cách là một tổ chức toàn cầu, BSI có thể giúp bạn tiếp cận các thị trường và chiều hướng kinh doanh trên khắp thế giới thông qua mạng lưới hơn 50 văn phòng toàn cầu và 120 thị trường quốc tế.