Chính sách chứng nhận sản phẩm

Để có sự tự tin và chứng minh sự công bằng trong các quá trình chứng nhận chúng tôi, BSI tin tưởng vào nguyên tắc công khai, nhưng vẫn tôn trọng sự bảo mật chặt chẽ cho dữ liệu thông tin khách hàng


Chính sách chất lượng

Đây là chính sách công ty để phát triển kinh doanh thông qua việc cung cấp dịch vụ phù hợp linh hoạt đáp ứng các nhu cầu khách hàng và tối đa hóa tiềm năng trên thị trường 

Chính sách này được củng cố bởi các giá trị từ hiệu quả hoạt động cốt lõi chúng tôi:

Sự phân phối
Phấn đấu đạt được hiệu quả hoạt động vượt trội, đạt được các mục tiêu đầy thách thức và tăng trưởng lợi nhuận dẫn đầu bằng cách sáng tạo, hợp tác và tiên phong

Lãnh đạo truyền cảm hứng
Thể hiện niềm đam mê cho các doanh nghiệp; liên lạc, chia sẻ và hành động dựa trên tầm nhìn đầy hứa hẹn cho tương lai;

Tiên phong làm việc với con người
Luôn dẫn đầu như tấm gương, kiên quyết trong định hướng để cải thiện hiệu quả hoạt động và quản lý hiệu quả hoạt động chưa đạt yêu cầu, hỗ trợ  việc phát triển những người khác, khuyến khích tài năng và tạo cơ hội cho mọi người học;

Đoàn kết
Đảm bảo rằng các giao dịch kinh doanh được tiến hành phù hợp với các quy định và văn bản chính sách BSI theo một cách có đạo đức, thể hiện sự tôn trọng đối với những người khác trong môi trường văn hóa đa dạng, và không chấp nhận thành kiến hay phân biệt đối xử;

Tập trung vào thương mại
Thể hiện một sự hiểu biết rõ ràng về khách hàng, nhận ra sự cần thiết phải thay đổi và tăng thêm giá trị.

BSI cam kết duy trì một hệ thống quản lý chất lượng, kết hợp tất cả các yêu cầu công nhận, hỗ trợ chính sách chất lượng, các giá trị hiệu quả hoạt động cốt lõi và khuyến khích văn hóa cải tiến liên tục quá trình trong hoạt động kinh doanh.


Chính sách kinh doanh

Sự công bằng
Mục đích việc chứng nhận là nhằm đạt được sự tin tưởng từ công chúng và các bên liên quan để được chứng nhận bởi BSI và đáp ứng các yêu cầu quy định. Sự tin tưởng này phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm năng lực quản lý và nhân viên, sự công bằng và nhận thức về sự công bằng, tránh các xung đột lợi ích. Cuối cùng, BSI tuân theo nguyên tắc trong tiêu chuẩn ISO / IEC 17021: 2006 và có các quá trình thích hợp để bảo vệ sự công bằng cho BSI

Tình trạng chứng nhận
BSI cung cấp thông tin truy cập công khai về tình trạng chứng nhận mỗi khách hàng thông qua giấy chứng nhận và thư mục khách hàng. Điều này cho thấy giấy chứng nhận hoặc Giấy phép vẫn còn giá trị, và cũng có làm bằng chứng nếu chứng nhận hoặc giấy phép bị đình chỉ hoặc bị thu hồi trong tháng trước đó

Chính sách đình chỉ
BSI sẽ không đình chỉ các khách hàng được chứng nhận trong tiến trình bình thường, và sẽ chỉ làm như vậy trong những trường hợp đặc biệt và xử lý từng trường hợp một. Khi bị đình chỉ, chứng nhận liên quan trở nên không hợp lệ cho đến khi sự đình chỉ chấm dứt. Việc đình chỉ có thể được thể hiện rõ ràng trên các thư mục khách hàng BSI.

Qúa trình kháng cáo 
Nếu bạn là một khách hàng có xác nhận BSI và có tranh chấp liên quan đến chứng nhận, bạn không thể giải quyết thông qua chương trình quản trị, hoặc quản lý địa phương văn phòng chăm sóc sức khỏe và dịch vụ kiểm tra BSI, bạn có thể kháng cáo bằng văn bản cho Giám đốc điều hành BSI.

Bất kể bạn ở đất nước nào, sau khi nhận được đơn kháng cáo, một hội đồng kháng cáo độc lập sẽ được chỉ định để xem xét các vấn đề. Cuộc họp Hội đồng kháng cáo và các bên liên quan sẽ được tổ chức càng sớm càng tốt. Các bằng chứng từ tất cả các bên sẽ được phổ biến, hội đồng kháng cáo sẽ đưa ra quyết định cuối cùng và kết luận sẽ được thông báo bằng văn bản cho BSI và Nguyên đơn.

Khiếu nại
BSI sẽ xem xét nghiêm túc khiếu nại chống lại mình và khách hàng.

Khiếu nại về BSI phải được gửi bằng văn bản cho Giám đốc điều hành văn phòng chăm sóc sức khỏe và dịch vụ kiểm tra BSI. Chúng tôi đảm bảo hiểu rõ về mối quan tâm của bạn và xử lý các khiếu nại một cách công bằng và nhanh chóng. Bạn sẽ được thông tin đầy đủ về quá trình và chúng tôi sẽ trả lời ngay sau khi khiếu nại được xem xét xong

Khiếu nại về một khách hàng đăng ký nên được nộp bằng văn bản. Sau khi đã xác nhận các khách hàng đã được đăng ký bởi Các dịch vụ sản phẩm BSI, chúng tôi đảm bảo rằng họ sẽ giải quyết hợp lý và vấn đề này được xử lý trong suốt quá trình đánh giá tiếp theo khách hàng. Vì lý do này, các khiếu nại có thể mất nhiều thời gian để giải quyết.

Hiểu biết mọi người về khiếu nại
BSI sẽ không khiếu nại chống lại chính mình hoặc bất kỳ khách hàng nào trừ khi được yêu cầu như vậy bởi tòa án