Chứng nhận Phép thử Độ chịu Lửa

BSI cung cấp một loạt đầy đủ các dịch vụ phép thử độ chịu lửa, Chứng nhận Kitemark, chứng nhận CE cho các sản phẩm phòng chống cháy. Với hơn 40 năm kinh nghiệm, danh tiếng trên toàn thế giới, BSI là cơ quan chứng nhận được ưa chuộng cho bất kỳ ai đang tìm kiếm bên chứng nhận thứ 3. 

Chấp thuận BAFE

Cũng như giới thiệu dịch vụ chứng nhận Kitemark, CE đối với ngành công nghiệp phòng chống cháy, BSI cung cấp các dịch vụ chứng nhận, thông qua các chấp thuận UKAS đối với chứng nhận sản phẩm EN45011, quản lý chất lượng EN45012 cho các chương trình BAFE dưới đây: 

  • SP101 -Hợp đồng bảo trì các thiết bị chữa cháy cầm tay
  • SP203 -Thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì các hệ thống phát hiện, cảnh báo cháy.