Chứng nhận Kitemark đối với việc Chỉ số Năng Lượng Cửa Sổ

Chương trình chứng nhận Kitemark đối với việc Chỉ số Năng Lượng Cửa Sổ (WER) dựa trên văn bản L1B đã được phê duyệt các Quy định xây dựng, quy định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2010. Chương trình này yêu cầu tất cả các cửa sổ thay thế phải có: 

 • Chỉ số Năng Lượng Cửa Sổ (WER) ít nhất ở dải C hoặc
 • Tuyên bố gía trị U là 1,6 W/m2K 

Sau tháng 10 để tuân thủ yêu cầu lắp đặt đối với các cửa sổ thay thế, các nhà sản xuất phải cung cấp bằng chứng hiệu quả năng lượng.

Chương trình chứng nhận Kitemark chúng tôi đối với Chỉ số Năng Lượng Cửa Sổ cung cấp quy trình đảm bảo chất lượng hỗ trợ lộ trình Chỉ số tiêu biểu từ mô phỏng WER thông qua sự cài đặt vì thế được phê duyệt bởi Các Cơ quan Kiểm soát Xây dựng.

Nhãn chứng nhận WER Kitemark có thể được sử dụng trên sản phẩm trong các chuỗi cung ứng đảm bảo những người bán lẻ hay người lắp đặt có thể sử dụng các cửa sổ được chứng nhận Chỉ số Năng Lượng Cửa Sổ Kitemark.

Chương trình nhà sản xuất

 Mỗi nhà sản xuất có thể cung cấp cho BSI những thông tin mô phỏng thích hợp, trải qua cuộc kiểm tra nếu cần để có được trong tay giấy phép Kitemark. Đây là quá trình đơn giản cho phép các nhà sản xuất nhận được WER Kitemark nhanh chóng mà hiệu quả. Chúng tôi sẽ cung cấp tất cả các hình ảnh đồ họa cần thiết giúp nhà sản xuất có thể tự in ấn các nhãn hiệu sử dụng trong quảng cáo.

Chi phí chương trình là bao nhiêu? 
Chương trình Kitemark đã được giới thiệu với mức giá hoàn toàn cạnh tranh đồng thời mang lại những lợi thế, lợi ích cho mọi người-cho dù bạn là khách hàng BSI mới hay lâu năm.

Tại sao lại là Kitemark?

 • Cung cấp bằng chứng được yêu cầu để phù hợp với Các quy định xây dựng.
 • Giá cả chương trình hoàn toàn cạnh tranh
 • Các Chỉ số được đội ngũ nhân sự BSI đảm nhận
 • Đạt chứng nhận Kitemark uy tín có nghĩa bạn sẽ được khách hàng công nhận rộng khắp 
 • Nhãn Kitemark có thể được sử dụng trên sản phẩm thông qua chuỗi cung ứng
 • Niêm yết trên mục tìm kiếm dữ liệu “Find-It” trang web Kitemark.com
 • Bộ công cụ Kitemark gồm cá nhân hóa doanh nghiệp, sẵn sàng để in nhãn Chỉ số năng lượng.
 • Đây sẽ là điều kiện đủ để các công ty đạt điểm B bởi BSI tham gia chương trình Giới Thiệu Ủy thác Tiết kiệm Năng lượng
Chương trình hệ thống cung cấp
Có hai lựa chọn bổ sung để hỗ trợ hệ thống các nhà cung cấp cùng nhà sản xuất hộ để dành được chương trình Chỉ số Năng Lượng Cửa Sổ.

Lựa chọn 1- Chương trình trọn gói
Chương trình trọn gói sẽ cung cấp cho Hệ thống các Nhà cung ứng nhãn thương hiệu chương trình Kitemark và họ có thể được cấp giấy phép phụ từ bản chính cho các nhà sản xuất.

Nhà cung cấp hệ thống sẽ trả phí đăng ký tham gia, phí Chỉ số và dựa trên sự chấp thuận, chứng nhận Kitemark sẽ được cấp. BSI sau đó sẽ cung cấp gói chi phí rất cạnh tranh cho các Nhà sản xuất để có được giấy phép phụ.

Lợi ích lựa chọn 1 

 • Các nhà cung cấp hệ thống sẽ có nhãn mác theo kích thước riêng.
 • Các nhà cung cấp hệ thống có thể thêm các cửa sổ bổ sung cả năm mà không phát sinh thêm phí.
 • Giảm thủ tục hành chính cho Các Nhà cung cấp Hệ thống như thông tin mô phỏng sẽ được áp dụng đối với tất cả các nhà sản xuất phủ nhận nhu cầu cung cấp các mô phỏng cho nhà sản xuất đơn lẻ.
 • Các nhà sản xuất với các mô phỏng cửa sổ khác nhau.
 • Giảm phí đăng ký đối với các nhà sản xuất
 • Xác nhận khung thời gian nhanh hơn
 • Đây sẽ là điều kiện đủ để các công ty đạt điểm B bởi BSI tham gia chương trình Giới Thiệu Ủy thác Tiết kiệm Năng lượng. 
 •  

Lựa chọn 2 - Chỉ số các mô hình hệ thống
Lựa chọn này cho phép hệ thống nhà cung cấp có được phê duyệt cho tất cả các mô hình cửa sổ hiện tại, nhưng sẽ không mang đến Giấy phép WER Kitemark Hệ thống Nhà cung cấp. Khi Chỉ số cần thiết được thực hiện, BSI có thể cung cấp gói hoàn toàn cạnh tranh cho các nhà sản xuất muốn đăng ký giấy phép Kitemark. 

Lợi ích lựa chọn 2

 • Giảm thủ tục hành chính cho các nhà cung cấp hệ thống khi thông tin mô hình được áp dụng đối với tất cả các nhà sản xuất phủ nhận nhu cầu để cung cấp các mô phỏng cho nhà sản xuất đơn lẻ.
 • Giảm chi phí vận hành cho các nhà sản xuất
 • Xác nhận khung thời gian nhanh hơn
 • Đây sẽ là điều kiện đủ để các công ty đạt điểm B bởi BSI tham gia chương trình Giới Thiệu Ủy thác Tiết kiệm Năng lượng.