Chương trình chứng nhận Kitemark™ chiếu sáng

Chương trình chứng nhận Kitemark™ chiếu sáng

Tiếp cận các thị trường mới và tạo sự khác biệt cho sản phẩm của bạn trong ngành chiếu sáng

Tiếp cận các thị trường mới và tạo sự khác biệt cho sản phẩm của bạn trong ngành chiếu sáng

Red Overlay
Sơ đồ Kitemark™ Chiếu sáng
Sơ đồ Kitemark™ Chiếu sáng
Red Overlay

Bạn muốn biết thêm về chứng nhận Kitemark?

Với hơn 50 năm kinh nghiệm trong việc thử nghiệm độc lập và chứng nhận các sản phẩm chiếu sáng, chúng tôi có sẵn một số giải pháp tuân thủ chiếu sáng để đáp ứng nhu cầu tiếp cận thị trường của bạn, giúp chứng minh sự an toàn, độ tin cậy và hiệu suất với khách hàng và các bên liên quan.