Marine Directive 96/98/EC

The MED covers any ship flying a flag of an EEA member state. The UK Competent Body is the Maritime and Coastguard Agency (MCA) formerly the Marine Safety Agency (MSA). Conformity assessment is through a Notified Body, such as BSI, and the compliance mark is the Ship's Wheel.

The MED covers a vast array of equipment, covering all aspects of a ships safety.

Annex A.1 - lists equipment that requires the assistance of a Notified Body for conformity assessment.

The equipment is listed under the following headings:

  1. Life-saving appliances
  2. Marine-pollution prevention
  3. Fire protection
  4. Navigation equipment
  5. Radio-communication equipment

Along with the specific item designations, this Annex lists the applicable SOLAS regulations and International testing standards that must be used and the Modules for conformity assessment.

Annex A.2 -    lists equipment for which no detailed testing standards exist in International instruments and as such will require the application of relevant national standards. Therefore, there are no specific conformity assessment requirements.

BSI are currently accredited for 42 of the product lines listed in Annex A.1 under Life Saving Appliances and Fire Protection and will be increasing this coverage in the future.


Tại sao chọn BSI để chứng nhận sản phẩm

Với tư cách là cơ quan được Chỉ định, chúng tôi được tin cậy trên toàn thế giới để đảm bảo rằng các sản phẩm và thiết bị đáp ứng nhiều chỉ thị và chương trình chứng nhận sản phẩm.

  • Kinh nghiệm - BSI là một trong những Cơ quan được Chỉ định toàn diện và được tôn trọng nhất thế giới với chuyên môn và kinh nghiệm vô song trong việc giúp đỡ khách hàng của mình thông qua các quá trình thường phức tạp này.
  • Có thể tiếp cận và sẵn sàng - đội ngũ tận tâm của chúng tôi đã sẵn sàng và chờ đợi để giúp bạn tuân thủ các nhu cầu chứng nhận sản phẩm đã chọn của bạn
  • Tốc độ tiếp cận thị trường - chuyên môn chuyên môn của chúng tôi có nghĩa là BSI có thể cung cấp một trong những dịch vụ đưa ra thị trường với tốc độ nhanh nhất hiện có, mang lại cho bạn lợi thế và khởi đầu vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh của bạn.
  • Tiếp cận thị trường - với tư cách là một tổ chức toàn cầu, BSI có thể giúp bạn tiếp cận các thị trường và chiều hướng kinh doanh trên khắp thế giới thông qua mạng lưới hơn 50 văn phòng toàn cầu và 120 thị trường quốc tế.