Chỉ thị 90/396/EEC | BSI đối với các ứng dụng năng lượng khí đốt

BSI là cơ quan thông báo cho Chỉ thị với các ứng dụng khí đốt và có thể giúp các nhà sản xuất tuân thủ chỉ thị này cũng như tiếp cận thị trường châu Âu nhanh hơn.

Chỉ thị Hội đồng 90/396/EEC (‘chỉ thị về ứng dụng năng lượng khí đốt’) liên quan đến các ứng dụng đốt cháy năng lượng khí đốt được thông qua năm 1990. Chỉ thị được dựa trên phương pháp mới và bao gồm những yêu cầu cần thiết mà ứng dụng phải đáp ứng khi nó được bày bán ở thị trường Châu Âu. Chỉ thị không thể hiện các yêu cầu phải được đáp ứng như thế nào, chính vì vậy tạo ra sự linh động cho các nhà sản xuất liên quan đến các giải pháp kỹ thuật được thông qua.

Chỉ thị được được thực hiện ở Anh theo quy định về (An toàn) Ứng dụng khí đốt 1992 (SI 1992/711). Việc thông qua chỉ thị 93/68/EEC (‘Chỉ thị dấu CE’) năm 1993 đem lại sửa đổi đối với chỉ thị về Ứng dụng năng lượng khí đốt được thực hiện cùng với luật lệ quốc gia thông qua Quy định về Năng lượng khí đốt (An toàn) năm 1995 (SI 1995/1629), luật lệ này có hiệu lực, mục tiêu điều khoản chuyển đổi nhất định vào 01/01/1996.

Thiết bị ứng dụng và máy móc sử dụng năng lượng khí đốt khi tuân thủ Quy định này sẽ phải thực hiện theo Chỉ thị về các Thiết bị ứng dụng năng lượng khí đốt, như đã được sửa đổi và lưu thông tự do qua Hội đồng Châu Âu.

Mỏ đốt thông gió và bộ phận làm nóng được trang bị với các mỏ đốt như vậy được xem như ứng dụng.


Tại sao chọn BSI để chứng nhận sản phẩm

Với tư cách là cơ quan được Chỉ định, chúng tôi được tin cậy trên toàn thế giới để đảm bảo rằng các sản phẩm và thiết bị đáp ứng nhiều chỉ thị và chương trình chứng nhận sản phẩm.

  • Kinh nghiệm - BSI là một trong những Cơ quan được Chỉ định toàn diện và được tôn trọng nhất thế giới với chuyên môn và kinh nghiệm vô song trong việc giúp đỡ khách hàng của mình thông qua các quá trình thường phức tạp này.
  • Có thể tiếp cận và sẵn sàng - đội ngũ tận tâm của chúng tôi đã sẵn sàng và chờ đợi để giúp bạn tuân thủ các nhu cầu chứng nhận sản phẩm đã chọn của bạn
  • Tốc độ tiếp cận thị trường - chuyên môn chuyên môn của chúng tôi có nghĩa là BSI có thể cung cấp một trong những dịch vụ đưa ra thị trường với tốc độ nhanh nhất hiện có, mang lại cho bạn lợi thế và khởi đầu vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh của bạn.
  • Tiếp cận thị trường - với tư cách là một tổ chức toàn cầu, BSI có thể giúp bạn tiếp cận các thị trường và chiều hướng kinh doanh trên khắp thế giới thông qua mạng lưới hơn 50 văn phòng toàn cầu và 120 thị trường quốc tế.