Chỉ thị 92/42/EEC | BSI Hiệu suất nồi hơi

BSI là cơ quan Thông báo về Chỉ thị hiệu suất nồi hơi và có thể giúp các nhà sản xuất tuân thủ chỉ thị này cũng như có được sự tiếp cận thị trường Châu Âu nhanh hơn. Với hoạt động hơn 100 quốc gia trên thế giới, chúng tôi cung cấp phủ sóng và dịch vụ trên toàn cầu.

Chỉ thị về hiệu suất nồi hơi

Chỉ thị về hiệu suất nồi hơi là chỉ thị mới liên quan đến yêu cầu hiệu suất cho nồi hơi nước nóng được đốt cháy bằng chất lỏng hoặc khí gas. Các điều luật tại Anh có liên quan đó là Quy định nồi hơi (Hiệu suất) 1993 (SI 1993/3083), sửa đổi bằng Quy định nồi hơi (hiệu suất) (Sửa đổi) năm 1994 (SI 1994/3083).

Chỉ thị hình thành một phần chương trình SAVE từ Hội đồng Châu Âu (Những hành động cụ thể cho Hiệu suất sử dụng năng lượng) và liên quan đến cải thiện hiệu suất năng lượng, tiếp đó giảm lượng khí thải Các-bon theo tiêu chuẩn, nhiệt độ thấp và ngưng tụ khí gas, một loạt nồi hơi được sản xuất với đầu ra từ 4 đến 400kW.

Quy định chỉ rõ mức hiệu suất thấp nhất mà nồi hơi nước nóng được bày bán ở Vương quốc Anh phải vận hành trong khi chạy toàn bộ điều kiện hoặc một phần điều kiện


 

 


Tại sao chọn BSI để chứng nhận sản phẩm

Với tư cách là cơ quan được Chỉ định, chúng tôi được tin cậy trên toàn thế giới để đảm bảo rằng các sản phẩm và thiết bị đáp ứng nhiều chỉ thị và chương trình chứng nhận sản phẩm.

  • Kinh nghiệm - BSI là một trong những Cơ quan được Chỉ định toàn diện và được tôn trọng nhất thế giới với chuyên môn và kinh nghiệm vô song trong việc giúp đỡ khách hàng của mình thông qua các quá trình thường phức tạp này.
  • Có thể tiếp cận và sẵn sàng - đội ngũ tận tâm của chúng tôi đã sẵn sàng và chờ đợi để giúp bạn tuân thủ các nhu cầu chứng nhận sản phẩm đã chọn của bạn
  • Tốc độ tiếp cận thị trường - chuyên môn chuyên môn của chúng tôi có nghĩa là BSI có thể cung cấp một trong những dịch vụ đưa ra thị trường với tốc độ nhanh nhất hiện có, mang lại cho bạn lợi thế và khởi đầu vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh của bạn.
  • Tiếp cận thị trường - với tư cách là một tổ chức toàn cầu, BSI có thể giúp bạn tiếp cận các thị trường và chiều hướng kinh doanh trên khắp thế giới thông qua mạng lưới hơn 50 văn phòng toàn cầu và 120 thị trường quốc tế.