Các chỉ thị Châu Âu

Với tình trạng các Cơ quan thông báo cho rất nhiều chỉ thị chung Châu Âu, BSI có thể đưa ra một trong những dịch vụ chứng nhận toàn diện nhất về nhãn hiệu CE trên thế giới và có đội ngũ chuyên gia am hiểu tường tận về yêu cầu mỗi chỉ thị đối với từng sản phẩm – làm cho cuộc sống bạn trở nên dễ dàng hơn.  

Các chỉ thị Châu Âu


Các chỉ thị Châu Âu mà BSI không phải là cơ quan Thông báo cho:

 • Lắp đặt đường cáp cho hành khách -2000/9/EC/
 • Hiệu quả năng lượng: Tủ lạnh và tủ đông dân dụng- 96/57/EC
 • Chất nổ dân dụng - 93/15/EEC
 • Bao bì và đóng gói chất thải - 94/62/EC
 • Chỉ thị 94/25/EC về tàu thủy phục vụ giải trí
 • Tàu áp suất đơn - 87/404/EEC
 • Đồ chơi - 88/378/EEC

 


Tại sao chọn BSI để chứng nhận sản phẩm

Với tư cách là cơ quan được Chỉ định, chúng tôi được tin cậy trên toàn thế giới để đảm bảo rằng các sản phẩm và thiết bị đáp ứng nhiều chỉ thị và chương trình chứng nhận sản phẩm.

 • Kinh nghiệm - BSI là một trong những Cơ quan được Chỉ định toàn diện và được tôn trọng nhất thế giới với chuyên môn và kinh nghiệm vô song trong việc giúp đỡ khách hàng của mình thông qua các quá trình thường phức tạp này.
 • Có thể tiếp cận và sẵn sàng - đội ngũ tận tâm của chúng tôi đã sẵn sàng và chờ đợi để giúp bạn tuân thủ các nhu cầu chứng nhận sản phẩm đã chọn của bạn
 • Tốc độ tiếp cận thị trường - chuyên môn chuyên môn của chúng tôi có nghĩa là BSI có thể cung cấp một trong những dịch vụ đưa ra thị trường với tốc độ nhanh nhất hiện có, mang lại cho bạn lợi thế và khởi đầu vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh của bạn.
 • Tiếp cận thị trường - với tư cách là một tổ chức toàn cầu, BSI có thể giúp bạn tiếp cận các thị trường và chiều hướng kinh doanh trên khắp thế giới thông qua mạng lưới hơn 50 văn phòng toàn cầu và 120 thị trường quốc tế.