BSI có thể giúp bạn hòa nhập dễ dàng hơn vào thị trường Châu Âu bằng cách đảm bảo các sản phẩm bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu về nhãn hiệu CE. Nếu bạn sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm thuộc phạm vi một hoặc nhiều các Chỉ thị Cách tiếp cận Mới, bạn sẽ cần sự hướng dẫn chuyên nghiệp làm thế nào để đáp ứng tất cả yêu cầu thiết yếu các chỉ thị.

Chỉ thị Cách Tiếp cận mới sẽ cung cấp một loạt các lộ trình phù hợp cho sản phẩm bạn và cho thấy, thường là trong một định dạng khối kết cấu, các lộ trình có sẵn để tuân thủ. Các yêu cầu cơ bản Chỉ thị Cách tiếp cận Mới khác với Chỉ thị cũ.

Chỉ thị EU


Đối với người tiêu dùng

Nhãn hiệu CE không phải về chất lượng, cũng không phải có ý định truyền đạt ý nghĩa nào đến nhà chuyên môn, người mua hoặc người sử dụng cuối cùng, những người sau cùng có lý do để nghĩ rằng sản phẩm họ mua từ một nguồn uy tín là hợp pháp

Nhãn hiệu CE và Chỉ thị Châu Âu

Chữ CE trên sản phẩm được dành cho các cơ quan chức năng giám sát theo quy định. Họ đại diện cho lời xác nhận nhà sản xuất các yêu cầu mọi Chỉ thị Châu Âu có liên quan đều được đáp ứng. Rất nhiều sản phẩm được bao bọc bởi các chỉ thị và đối với một số món, chẳng hạn như đồ chơi, nó là một yêu cầu pháp lý để đánh dấu các sản phẩm phù hợp.

Nhãn hiệu CE trên một sản phẩm, bao bì hoặc các thông tin kèm theo nó cho thấy các mức chất lượng tối thiểu và sức khỏe & an toàn đã được đáp ứng. Nhãn hiệu CE giúp các sản phẩm di chuyển tự do xuyên suốt Thị trường Chung Châu Âu

Nhãn hiệu CE đơn giản là liên quan đến việc thực hiện kiểm tra bởi các nhà sản xuất hoặc nó có thể liên quan đến sự can thiệp một bên thứ ba độc lập, tùy thuộc vào sản phẩm và Chỉ thị liên quan. Người mua có thể cần phải kiểm tra các Nhãn hiệu CE kèm theo thông tin để xác định các sản phẩm có phù hợp với nhu cầu của họ hay không.

Tóm tắt

Tóm lại là, Nhãn hiệu CE cho thấy các nhà sản xuất đã đáp ứng được các yêu cầu pháp lý tối thiểu cho sản phẩm của họ liên quan đến sức khỏe và an toàn theo Chỉ thị Châu Âu. Nhãn hiệu CE không phải và cũng không được xem là một nhãn hàng đảm bảo chất lượng.